x
Bewonersavond menti Individueel met streepjes LOW RES 2021 07 01 152043

Wat vind je van de Transitievisie Warmte? ....Gouda op weg naar aardgasvrij

Reacties gevraagd van Goudse inwoners

Gouda wordt CO2-neutraal en aardgasvrij. Tussen nu en 2040 stapt de hele stad over op duurzame en schone warmte. Hoe gaat dat, waarom en wanneer? Dat staat in de Transitievisie Warmte.

Wat is de Transitievisie Warmte?
Dit plan beschrijft het wat, waarom, wanneer en hoe van de overgang van aardgas naar andere, schone warmtebronnen.

Waarom een Transitievisie Warmte?
Omdat het klimaat verandert is het noodzakelijk dat broeikasgassen niet meer vrijkomen in de lucht. Daarom stopt het gebruik van aardgas in woningen en bedrijven in Nederland in 2050. Gemeente Gouda wil in 2040 al CO2-neutraal en aardgasvrij zijn en dus overgegaan op duurzame energie. In de TVW staat hoe Gouda dit stap voor stap voor elkaar kan krijgen. Deze visie is in samenspraak met allerlei partijen tot stand gekomen. Ook de resultaten van de enquête en bewonersbijeenkomsten in de verkenningsbuurten zijn meegenomen.

Meer weten over of reageren op de Transitievisie Warmte? Dat kan.
Vanaf 15 juli ligt de TVW formeel ter inzage. Dat betekent dat iedereen een zienswijze kan indienen. Dit is de officiële term voor het geven van een reactie op deze visie. Dat kan via www.gouda.nl/terinzage maar ook per post met in de aanhef “zienswijze”. Mocht je de voorlopige Transitievisie Warmte niet digitaal, maar schriftelijk willen ontvangen, dan kan de gemeente deze ook geprint toesturen. Reageren kan van 15 juli t/m 8 september. In oktober geeft de gemeente een reactie op alle zienswijzen die zijn ingediend. De gemeente kan op basis van deze reacties de Transitievisie Warmte nog aanpassen.

----------------------------------------------------------------------------------

Tijdens de online informatieavond op maandag 12 juli, 19.30 – 21.30 uur kreeg je meer te weten over deze visie, wat dit voor jou als inwoner of ondernemer betekent en hoe je hierop kan reageren. De opgenomen avond is via deze hyperlink te zien: Klik hierop

Vragen van deelnemers, antwoorden en interviews met:
1) Wethouder Hilde Niezen & Teun Bokhoven van Duurzaamheidsplatform Gouda over de ambities van de gemeente tot 2040 en de rol van de bedrijven
2)
Energiecoach Paul Christie over de gratis adviezen voor bewoners & Eelco de Vink van netbeheerder Stedin over hoe de netbeheerder omgaat met de extra vraag naar (groene) stroom
3)
Leon van der Meij & Evert Hasselaar, beiden van Energiecoöperatie Gouda, over de rol van hun energiecoöperatie in de stad en hoe zij bewoners kunnen helpen.


Hieronder een link
naar de website van de gemeente Gouda
voor de publieksversie van de Transitievisie Warmte

Bezoek de website