x
Slider April 2018 Duurzaam Ondernemen

Duurzaam ondernemen: ga zelf aan de slag!

Als ondernemer heb je een unieke kans om duurzame groei te stimuleren. Je kunt namelijk je medewerkers, leveranciers, partners en klanten inspireren om te verduurzamen en tegelijkertijd de ontwikkeling richting een duurzame samenleving aangrijpen om te innoveren. Talloze Goudse ondernemers doen het al. Hoe kun jij ook duurzaam ondernemen?

Energie besparen en duurzaam opwekken

Kijk waar je nog energie kunt besparen in je onderneming; dat is goed voor het milieu en kan flink wat geld besparen. Is er energiebesparing mogelijk in de processen of in de keten? Kijk ook eens kritisch naar je bedrijfspand. Denk daarbij aan betere isolatie en het duurzaam opwekken van energie. Misschien is er restwarmte die je kunt benutten om de kantoren te verwarmen? Wees innovatief!

Duurzame bedrijfsvoering

In de bedrijfsvoering is meer winst te behalen dan je denkt. Denk bijvoorbeeld aan duurzaam inkopen. Daarmee sla je twee vliegen in één klap. Je verlaagt de impact van je bedrijfsvoering op het milieu, en door duurzaamheidseisen te stellen aan je leveranciers creëer je vraag naar duurzaamheid waarmee je een markt voor duurzaamheid op gang brengt. Neem ook de mobiliteit eens onder de loep; hoe is het vervoer geregeld binnen je bedrijf en van je medewerkers? Daarnaast kan ook in afval winst zitten. We gaan richting een circulaire economie waarbinnen ieder product waarde heeft en blijft behouden; kun je zelf grondstoffen hergebruiken? Of kun je je afvalstoffen een tweede leven bieden?

Samenwerken met andere bedrijven

Duurzaam veranderen hoeven we niet alleen te doen. Er is samenwerking en kennisuitwisseling mogelijk met andere bedrijven en ondernemers. Verduurzaming kan collectief worden opgepakt en we kunnen van elkaar leren. Het Duurzaamheids Platform Gouda (DPG) heeft zelfs als doel om deze collectieve innovatie en duurzaamheidsprojecten onder Goudse bedrijven te stimuleren. De projecten van DPG richten zich op energiebesparing en –opwekking, maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) en de verbetering van de afwikkeling van afvalstromen.

Bezoek de website