x
Overzicht van de stad jvm20190423 6148 ff2de
Gemeente Gouda

Gemeente Gouda en duurzame energie

Klimaatverandering heeft geleid tot klimaatafspraken in Parijs en het Nederlandse Energieakkoord. Om de opwarming van de aarde op een acceptabele 1,5 graad Celsius te houden is het van belang om veel minder CO2 uit te stoten. We gaan uit van 55% minder CO2 gebruiken in 2030, dan we gebruikten in 1990. CO2 is het meest voorkomende broeikasgas dat de warmte van de zon vast houdt, waardoor de aarde opwarmt. Gouda merkt ook de gevolgen van klimaatverandering … wegen en fietstunnels overstromen regelmatig, de waterafvoer kan heftige stortbuien niet aan en kelders worden steeds vochtiger.

Om de CO2-uitstoot te verminderen moet ook Gouda meer elektrisch gaan rijden, panden beter isoleren, energie besparen en in de toekomst verwarmen en koken zonder aardgas. Fossiele brandstoffen zullen de komende jaren vervangen worden door duurzame energiebronnen. Dat zijn bronnen (zoals wind, zon of water) die niet uitgeput raken en dus steeds opnieuw kunnen worden opgewekt.
In onze stad wordt meer "open bodem" gecreëerd, dat is grond zonder tegels of asfalt, om de regenbuien op te vangen, zowel in tuinen als in de openbare ruimte. Veel groen in de stad zorgt in de zomer voor minder warmte en een beter leefklimaat.
Daarnaast is het van belang dat we met elkaar bewust zijn van verspilling van energie en grondstoffen. Dat is een verandering in gedrag die alleen plaats kan vinden als we dit met elkaar aanpakken en oplossen: de gemeente sámen met bedrijven, organisaties, verenigingen en inwoners.

Bezoek de website