x
  • home
  •   Groen
Tegelwippen social 1 Michel tegel eruit 20220331 132627 Gouda Groen moet je doen Kadebuurt 084110 Adh 20200415 MG 3344 ef380 Raam boomspiegel Frederik Hendriklaan samen werken IMG 20200608 WA0002 Perkplanten 20210606 154711

Gouda doet mee aan het NK tegelwippen, jij ook?

Gouda wil vergroenen met NK Tegelwippen

Achter de ludieke teksten van het initiatief ("Het wipseizoen is weer geopend") gaan serieuze overwegingen over klimaatverandering en verlies aan soortenrijkdom schuil.

Het kampioenschap draait niet alleen om rivaliteit, maar heeft een gemeenschappelijk doel. Wanneer tegels worden vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen, wordt Gouda meer biodivers, er is dan meer ruimte voor planten en dieren. Daarnaast is een klimaatadaptieve stad van belang. Dit heeft alles te maken met de klimaatverandering. Een stad met veel groen houdt bij zware regenbuien het water beter vast, daardoor is er minder wateroverlast en houden we bij extreme droogte ook meer vocht in de grond.

Bekijk het meest recente rapport eens van VK-klimaatpanel IPCC. De wetenschappers die daaraan meewerkten, waarschuwden indringend voor de enorme gevolgen van de opwarming van de aarde. "Door mensen veroorzaakte klimaatverandering leidt tot gevaarlijke, wijdverbreide verstoringen in de natuur en raakt de levens van miljarden mensen", vatte het IPCC samen.

Het NK Tegelwippen is bedoeld als stimulans voor gemeenten én bewoners om te vergroenen. Volgens Maak Gouda Duurzaam liggen in voor- en achtertuinen "de kansen voor het oprapen". Wie meedoet, kan op de website van het kampioenschap zijn 'gewipte tegels' opgeven.

Vorig jaar kwam het totaal uit op ruim 1,5 miljoen. In Den Haag gingen de meeste tegels eruit, in het Brabantse Rucphen verdwenen per inwoner de meeste tegels om plaats te maken voor begroeiing.

Wie per duizend inwoners het meeste steen verruilt voor groen, wint de Gouden Schep. De gemeenten met het hoogste aantal weggehaalde tegels gaat ervandoor met de Gouden Tegel. Voor bewoners is er ook nog de 'Publiekswipper'.

Meer dan 70% van de totale grond in Gouda is niet in eigendom van de gemeente. Dus willen we grondeigenaren oproepen mee te doen met deze actie. Kijk eens op de versteende kaart van Gouda: Klik hierop Is je eigen tuin grijs gekleurd? Doe dan zeker mee!
Klik hier om je gewipte tegels door te geven