x
Weiland vol zonnepanelen
RESMH FB post 2a

RES inspreken bij de raadsvergadering 31 januari? Meld je aan!

De gemeenten RES Midden-Holland nemen de komende weken een besluit over Zon op Veld

Alléén samen en onder strenge voorwaarden kiezen we voor zonnevelden

RES Midden-Holland: regionale samenwerking voor de opwek van duurzame energie

Iedereen is hard bezig om van fossiele energie zoals aardgas af te stappen en om duurzame energie op te wekken. Overheden, inwoners, bedrijven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties werken in 30 energieregio’s samen aan de Regionale Energiestrategieën: de RES. Onze energieregio, de RES Midden-Holland, bestaat uit de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. In 2021 heeft de regio Midden-Holland de RES 1.0 vastgesteld. Daarin staat dat we energie willen opwekken met zonnepanelen.

Zon op dak en waar nodig zon op veld

We volgen de ‘zonneladder’ vanuit het Rijk en provincie Zuid-Holland. De zonneladder beschrijft de voorkeursvolgorde voor locaties van zonnepanelen. Het liefst gebruiken we grote daken en gevels. Daarna grond en objecten (zoals boven parkeerterreinen) in dorpen en steden. Vervolgens grond en objecten (zoals geluidswallen en snelwegen) in het landelijk gebied en uiteindelijk volgt natuur of landbouwgrond.

Met alleen zonnepanelen op daken halen we helaas onze doelstellingen niet. Daarom onderzochten we de afgelopen tijd op welke manier zonnevelden passen in onze regio. Hierbij dachten inwoners en regionale partijen zoals landbouworganisaties, energiecoöperaties, projectontwikkelaars en milieuorganisaties mee. De conclusie hiervan was: zonnevelden zijn alleen mogelijk op specifieke locaties en onder strenge en duidelijke voorwaarden.

Conceptprogramma ‘Zon op Veld’: geschikte locaties en voorwaarden

In het conceptprogramma Zon op Veld staan de geschikte plekken voor zonnevelden. Deze plekken liggen langs infrastructuur (zoals snelwegen), op terreinen waar in de toekomst woningen ontwikkeld gaan worden (tijdens de periode voor de bouw kan hier een zonneveld komen) en op landbouwgrond. Ook de voorwaarden staan in het conceptprogramma, bijvoorbeeld behoud van biodiversiteit (verschillende planten en dieren) en zorgen dat inwoners kunnen meedoen en -profiteren. Het conceptprogramma is nog geen definitief beleid. De gemeenteraden geven tijdens de komende weken hun reactie op het conceptprogramma. Met die reactie stellen de colleges van burgemeesters en wethouders het conceptprogramma ast. Naar verwachting in maart 2024.

Op 31 januari 2024 is er een raadsvergadering in het Huis van de Stad van Gouda.
Het is eventueel mogelijk om in te spreken tijdens deze vergadering.

Stuur een mail voor 12.00 uur 31 januari naar griffie@gouda.nl

Hoe ziet het proces er daarna uit?

Als het conceptprogramma is vastgesteld kunnen initiatiefnemers (zoals commerciële ontwikkelaars en groepen inwoners via energiecoöperaties) een plan indienen om een zonneveld te realiseren.

Verdere informatie, onder andere over de mogelijkheden om een plan in te dienen, volgt na vaststelling in maart.

Kijk voor meer informatie op resmiddenholland.nl

Download bestanden:

19012024 Themapagina RES Midden Holland definitief (43,62 KB)