x
Energietransitie 17 febr 2020 11

Nieuwe energie voor onze stad

17 februari eerste inwonersavond energietransitie

Energietransitie 17 febr 2020 17

Voor de eerste bijeenkomst over de energietransitie in de Goudse Schouwburg was veel belangstelling.

Wethouder Hilde Niezen gaf aan dat de gemeente Gouda in 2040 aardgasvrij wil zijn. Dat betekent dat verschillende alternatieve energiebronnen onderzocht moeten worden, zoals zonnepanelen, windenergie, geothermie, hernieuwbare gassen of aquathermie.
De provincie Zuid-Holland heeft echter aangegeven geen zonneparken of windmolens in het Groene Hart te willen. Overleg over mogelijke oplossingen vindt regelmatig plaats samen met de provincie, Stedin, energiebedrijven, woningcorporaties: Mozaïek Wonen en Woonpartners, Duurzaam Platform Gouda (ondernemers), De Werkgroep Duurzaam (kerken en vele duurzame organisaties) en vele andere organisaties en inwoners.

Transitie Visie Warmte

Energietransitie 17 febr 2020 36

Zoals alle gemeentes in Nederland werkt ook Gouda aan een plan dat heet: Transitie Visie Warmte. Hierin wordt met alle mogelijke warmte- en energiebronnen bekeken waar tegen de laagste kosten, de eerste aardgasvrije wijk in Gouda kan komen. Dit plan wordt afgerond en is inzichtelijk halverwege 2021. De concrete uitvoering van die eerste wijk zal echter nog tenminste 8 jaar duren! Gaat de CV ketel kapot? Dan kan je nog gewoon een nieuwe aanschaffen, of neem een hybride warmtepomp naast je CV ketel.
Voorlopig is een belangrijke boodschap vanuit de gemeente: ga eerst je huis isoleren. alle energie die je nu bespaart, hoef je straks namelijk niet op te wekken!

Energietransitie 17 febr 2020 31

Intussen zijn al enkele bewonersgroepen gestart met het samenwerken met buren om zodoende gezamenlijk te isoleren en alternatieve energiebronnen aan te schaffen.
Denk hierbij aan: "Goudse Panelen", een stichting die op daken van grote gebouwen (Croda Fabriek, Zorgpartners) zonnepanelen neerlegt voor de buurt.

"Goudse energiecoöperatie"
koopt gezamenlijk in voor bewoners van Bloemendaal en Plaswijck.

"Voor de Wind", is een collectief dat bij de provincie probeert toch windmolens te mogen plaatsen langs de Rijksweg A12.

"Nieuwe Energie Netwerk NEN" is van, door en voor bewoners. Zij willen graag samen met de door de gemeente getrainde Goudse Energiecoaches en een gratis Maatwerkadvies mensen in dezelfde straten of buurten laten samenwerken om zo hun kennis te vergroten en de kosten te verlagen.

Onder het thema "energie of initiatieven"zijn deze samenwerkingen te vinden.