x
Michel Klijmij-van der Laan verwijdert tegel Van Persijnstraat tijdens inpanten bloemenborder Bloemen border Van Persijnstraat Gouda Inplanten Sint Josephstraat Gouda Tegels

Aan de slag! NK Tegelwippen: Tegel eruit, groen erin

Het jaarlijkse NK Tegelwippen gaat weer van start! Van 21 maart t/m 31 oktober 2023 gaat Gouda de strijd aan met andere gemeenten om zoveel mogelijk tegels te vervangen door planten. De gemeente die de meeste tegels wipt, wint. In Gouda gaan we ook dit jaar weer zoveel mogelijk tegels vervangen door planten en bomen, bijvoorbeeld bij ophogings- of rioleringswerkzaamheden. Ook inwoners kunnen meedoen door aan de slag te gaan met de tegels in hun voor-, achter- of geveltuin. Allemaal met het doel om Gouda nog beter aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Leefbare stad

Een groene stad is een leefbare stad. Met meer groen in de openbare ruimte is het prettiger en gezonder leven. Daarnaast helpt groen tegen wateroverlast en hitte. Hoe minder stenen, hoe koeler het wordt en hoe minder wateroverlast. Meer ruimte voor groen is bovendien beter voor de planten en dieren die hier leven. Laten we daarom met elkaar Gouda nog groener maken!

Buurttuin Josephbuurt

Als start van de actie wipte wethouder Michel Klijmij - Van der Laan de laatste tegel bij het grijs-wordt-groen idee op de hoek van de Sint Josephstraat en de Coornhertstraat. De buurttuin die de bewoners hier samen hebben, krijgt 50m2 extra groen. Jolande Zijlemaker is initiatiefneemster van de tuin in de Josephbuurt. “Je doet het niet alleen voor jezelf. Regelmatig stoppen voorbijgangers om te kijken. Afgelopen zomer kwam er regelmatig een oudere dame met rollator bij onze tuin om te genieten van al het groen.”

Vorig jaar heeft Gouda in totaal bijna 3.000 tegels gewipt tijdens het NK Tegelwippen en werden we 25este van de middelgrote steden. Daar willen we dit jaar natuurlijk overheen!

Doe ook mee!

Is uw tuin vooral betegeld? Doe dan mee en vervang tegels door planten. Of leg een geveltuin bij jouw huis aan. Je kan ook samen met de buren tegels wippen en er een leuke buurtactiviteit van maken. Geef het aantal gewipte tegels door via de website van NK Tegelwippen, dan tellen ze mee voor de wedstrijd. Bewoners maken kans op verschillende prijzen.

Tip: Bekijk de versteende kaart van Gouda of test welk klimaatlabel jouw tuin heeft.

Grijs wordt groen

Zie je ook kansen voor minder stenen en meer groen in de openbare ruimte van jouw wijk? Bijvoorbeeld door stenen te vervangen door een bloemenperk? Stuur dan je grijs-wordt-groen idee naar de gemeente.