x
Weerplein

Onthulling NAP Peilschaal

De Weerclub Gouda is al sinds 1991 actief op kinderboerderij De Goudse Hofsteden. In de vitrine vind je veel informatie over het meten van het weer. En op het weerplein buiten staan allerlei officiële instrumenten daarvoor.

Vanwege de klimaatverandering besteedt de weerclub steeds meer aandacht aan hittestress, maar ook aan water. Piekbuien kunnen namelijk voor enorme overlast zorgen, en door klimaatverandering zal dat erger worden. Bovendien wonen we in Gouda al erg laag.

Om dat nog aanschouwelijker te maken, is het Hoogheemraadschap gevraagd om een officiële NAP-Peilschaal. De heer Marco Kastelein van het Hoogheemraadschap zal die zaterdag 26 mei om 13.00 uur onthullen. Dan zal blijken dat het weerplein op -1.80 m onder NAP ligt. Zonder dijken en goede pompen zouden we daar dus allemaal verdrinken. Nu gelukkig niet!

Bovendien zal het weerplein heropend worden. Je ziet dan vier verschillende typen bestrating ‒ en de verschillen daarin als het om (afvoer van) water gaat. De Weerclub hoopt Gouwenaars te stimuleren hun tuinen niet helemaal dicht te straten, maar als ze toch voor verharding kiezen in ieder geval waterdoorlatende verharding toe te passen ...

De Weerclub bouwt momenteel aan een meetnetwerk in Gouda om de verschillende effecten te meten in onze stad (weerstations die nu al meedoen). Ze gebruikt het weerplein ook in de weerlessen die ze samen met NME de Zwanenbloem/Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) geeft.

Bezoek de website