x
Sloot met waterplanten

Ook leningen om te verduurzamen voor kleine VvE's

Het Nationaal Warmtefonds geeft per 1 december ook Energie-bespaarleningen voor kleine VvE's

Kleine Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen aankloppen bij het Warmtefonds om hun verduurzamingsplannen te financieren. Het gaat om VvE’s tussen twee en acht wooneenheden. Particuliere eigenaar-bewoners, VvE’s vanaf acht wooneenheden en scholen konden al langer bij Warmtefonds terecht voor verantwoorde en betaalbare financiering voor verduurzaming.

Te weinig geld in VvE-kas
In Nederland zijn er ruim 100.000 kleine VvE’s. De meeste hebben nog geen verduurzamingsmaatregelen kunnen treffen. Het Nationaal Warmtefonds: “VvE’s willen best verduurzamen, maar lopen vast zodra blijkt dat er niet genoeg geld in kas zit om de plannen te bekostigen. Daarnaast is het vaak niet duidelijk waar ze terecht kunnen voor financiering en wat dat dan betekent voor de bewoners. Hier willen we wat aan doen, omdat de noodzaak hoog is door de stijgende energiekosten.”

Laagdrempelig financieren
De Energie-bespaarlening voor kleine VvE’s (tussen twee en acht wooneenheden) is laagdrempelig opgezet. Omdat de leningen kleiner zijn en de verduurzaming minder complex hoeft de kleine VvE geen maatwerk energieadvies, exploitatiebegroting of meerjaren-onderhoudsplan in te dienen. het wordt voor kleine VvE’s zo eenvoudig mogelijk gemaakt, zodat zij snel kunnen starten met de verduurzaming. Wel is de voorwaarde dat alle VvE-leden achter het plan tot verduurzamen staan en dat er geen betalingsachterstanden van leden bij de VvE zijn bij aanvang van de lening. Mocht één van de VvE-leden na verstrekking van de lening door onvoorziene omstandigheden (buiten zijn schuld) de VvE bijdrage niet kunnen betalen dan is er een vangnet. Ook daarmee kan de drempel voor VvE’s verlagen om aan de slag te gaan met verduurzaming.”

Verduurzamen van jouw VvE
Ben je benieuwd naar de voorwaarden voor de VvE Energie-bespaarlening? Bekijk deze hier.
Wil je weten of jouw VvE in aanmerking komt voor een VvE Energie-bespaarlening? Doe hier dan direct een Quickscan.

Bezoek de website