x
PROVINCIE ZUID h OLLAND LOGO

Provincie Zuid Holland helpt huurders/eigenaren energie besparen

Subsidie verduurzamen particulieren

Op veel plekken in Zuid-Holland zijn lokale initiatieven bezig met opwekking van duurzame energie, isolatiemaatregelen en/of besparing. Met deze regeling hebben lokale initiatiefnemers de mogelijkheid om een energieproject professioneel voor te bereiden waardoor de slagingskans toeneemt. Meer gerealiseerde projecten leiden tot minder CO2-uitstoot, de belangrijkste doelstelling van de energietransitie.

Microsubsidie voor particulieren (huurders en huiseigenaren)

Voor particulieren (natuurlijke rechtspersonen) is het mogelijk om subsidie aan te vragen.
De hoofdlijnen daarvan zijn:

- Subsidie kan alleen achteraf worden aangevraagd.
- Subsidie is mogelijk voor een maatwerkadvies gericht op verduurzaming van de woning. Een maatwerkadvies wordt tot €300,-. voor 100% vergoed.
- Subsidie is ook mogelijk voor het nemen van besparingsmaatregelen. De hoogte van de subsidie is 75% van de werkelijke kosten van de energiebesparende
maatregelen. De maximum subsidie is € 3.000,- en de minimale subsidie is € 300,-.
- Het kan gaan om een huurwoning of een eigen woning, de aanvrager moet de woning wel zélf bewonen.

Bij een huurwoning mag de kale maandhuur niet hoger zijn dan € 950,-.
Gaat het om een eigen woning dan geldt een maximale WOZ-waarde van €250.000 (peildatum januari 2020)

Bekijk de veel gestelde vragen en antwoorden over Microsubsidie voor particulieren. (pdf, 110 kB)
Een bijdrage aanvragen? Gebruik het aanvraagformulier op de website van de provincie
.


Contact

Met vragen kan je terecht bij het Klantcontactcentrum, via zuidholland@pzh.nl of via 0704416622.

Bezoek de website