x
  • home
  •   Subsidies
Groenhoven zwembad PV panelen en collectoren en knalblauwe lucht 14583e63 5c0c 4a2e 8954 ef42c8057c08

Ondernemers opgelet: subsidie aanvragen kan nog tot 17 december!

Subsidie opgesteld voor bedrijfspanden

SDE++ subsidie voor 2020
Met de SDE++ subsidie voor 2020 start een belangrijke nieuwe subsidieregeling voor de energietransitie. De SDE++ is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de SDE regeling van 2019. Deze nieuwe subsidieregeling zal een enorme bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen en energietransitie die voor de toekomst zijn opgesteld. Het uiteindelijke doel is namelijk om op een kosteneffectieve manier bij te dragen aan een emissiereductie van 49% in 2030. Hiervoor stimuleert de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (net als de huidige SDE) duurzame technologieën door de onrendabele top te vergoeden.

Wat is er veranderd?
De huidige SDE subsidieregeling staat voor: Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. Maar in 2020 wordt deze subsidieregeling gewijzigd naar SDE++. Dit staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie. De focus ligt hier op de energietransitie (hoeveelheid vermeden CO2) in plaats van de energieproductie in 2019. Bij deze nieuwe regeling blijven de subsidies voor het opwekken van duurzame energie wel bestaan.

CO2
Een van de belangrijkste verschillen ten opzichte van 2019 is de rangschikking. Bij de huidige subsidieregeling wordt er nog op de hoeveelheid opgewekte energie gerangschikt. Maar bij de SDE++ regeling van 2020 zal dit plaats vinden op de subsidiebehoefte per vermeden ton CO2. Hiermee bedoelen we de kostprijs van de hoeveelheid vermeden CO2. De SDE++-subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-profit)instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren of CO₂-reducerende technieken toepassen.

Wat betekent dit bijvoorbeeld voor zonnepanelen?
Het grote verschil met de SDE subsidie uit 2019 is dus dat de technologieën voortaan zullen concurreren op basis van vermeden CO2 in plaats van hoeveelheid opgewekte energie. Dit houdt in dat er bij zonnepanelen niet gekeken wordt naar hoeveel duurzame energie die ze hebben opgewekt, maar juist hoeveel fossiele brandstof er niet wordt gebruikt. Om de concurrentie op CO2 reductie te stimuleren, komen technieken die zo kosteneffectief mogelijk CO2 reduceren als eerste in aanmerking voor een subsidie.

Voorwaarden van de SDE++ subsidie voor 2020
Voor de SDE++ subsidie van 2020 gelden een aantal voorwaarden.
  1. Zakelijke aansluiting van minimaal 3x 100 Ampère of hoger.
  2. Vierkante meters vrij dakoppervlakte (minimaal 800 m2)
  3. Wanneer u GEEN eigenaar van het pand bent, moet u een verklaring van de eigenaar meesturen met uw subsidieaanvraag.
  4. Twee categorieën projectomvang: Ten eerste Zon PV moet een piekvermogen hebben groter dan 15 kWp en kleiner dan 1 MWp. Ten tweede Zon PV met een piekvermogen groter dan 1 MWp.
  5. Wanneer de zonnepanelen niet op het dak komen, ben je verplicht om een omgevingsvergunning te hebben.

De SDE++ is open van dinsdag 24 november, 9:00 uur tot donderdag 17 december, 17:00 uur.

Er is een budget van € 5 miljard beschikbaar.

Openstellingsronde SDE++ 2020

FaseStart- en einddatumFasegrens subsidie-intensiteit (€/ton CO2)
Fase 124 november, 9:00 uur tot 30 november 17:00 uur65
Fase 230 november, 17:00 uur tot 7 december 17:00 uur85
Fase 37 december, 17:00 uur tot 14 december 17:00 uur180
Fase 414 december, 17:00 uur tot 17 december 17:00 uur300
Bezoek de website