x
Bam P plaats 20210729 164756 Groenhovenbad Luchtfoto 1 Industrieel 2021329125941295 industriele warmtepompen jpg width Warmtepomp groot Staldak zonnepanelen

SDE++ subsidie bij CO2 vermindering voor organisaties (non)profit

Wil je grootschalig duurzame (hernieuwbare) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen?
Dan kan je subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).
Deze regeling is voor bedrijven en non-profitorganisaties.

De overheid wil de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 verminderen met ten minste 55% ten opzichte van 1990. De SDE++ draagt hieraan bij.
Met deze regeling wordt hernieuwbare energie als CO2-verlaging gestimuleerd. Zo wil de rijksoverheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

Kenmerken
Wil je meer weten over hoe de SDE++ werkt? Bijvoorbeeld over de verschillende fases van de openstelling, de maximale subsidiebedragen en hoe RVO bedragen achteraf corrigeert?
Bekijk de kenmerken van de SDE++

Categorieën
De SDE++ heeft 5 hoofdcategorieën. Hier vallen verschillende technieken onder. Je kan binnen deze technieken subsidie aanvragen voor verschillende categorieën.

Wil je weten voor welke categorieën je in 2022 SDE++-subsidie aan kan vragen? Bekijk dan de SDE++-brochure 2022. Of klik verder in onderstaande tabel. Via de hoofdcategorieën in de tabel kom je op de pagina’s waar je meer over de technieken leest.

In de Aanwijzingsregeling categorieën SDE++ 2022 vind je de wettelijke tekst.
Deze tekst is de basis voor de brochure en de informatie op deze website.

Categorieën SDE++ 2022

HoofdcategorieTechniek

Hernieuwbare elektriciteit

Osmose
Waterkracht
Wind
Zon
Hernieuwbare warmte (WKK)

Hernieuwbare warmte biomassa
Compostering Champost
Geothermie (ultra)diep
Zonthermie

Hernieuwbaar gasHernieuwbaar gas uit biomassa
CO2-arme warmte

Aquathermie (TEO, TEA en TED)
Daglichtkas
Zon-PVT panelen met warmtepomp
Elektrische boiler
Geothermie (ondiep)
Restwarmte
Industriële warmtepomp
Bride glasoven

CO2-arme productieCO2-afvang en -opslag
CO2-afvang en -gebruik
Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
Waterstof door elektrolyse

Budget en openstelling 2022
Voor de SDE++ 2022 is een budget van € 13 miljard beschikbaar. De SDE++ opent in 2022 op dinsdag 28 juni om 09:00 uur en sluit op donderdag 6 oktober om 17:00 uur. Deze openstelling heeft 5 fasen. Door de zomerperiode is fase 2 langer open. Tijdens elke fase kan je alleen subsidie aanvragen voor projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag per ton CO2. Meer hierover lees je op de pagina Kenmerken.

Voorwaarden
Wil je kans maken op subsidie? Dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Er zijn algemene en specifieke voorwaarden per categorie.