x
Adh 20201209 IMG 3776

Subsidie groene daken/waterberging

Sinds 1 januari 2021 subsidie om een groen- of groenblauw dak te maken

Klimaatbestendig

Door de klimaatverandering krijgen we vaker te maken met zware regenbuien afgewisseld met grote perioden van droogte. Door regenwater langer vast te houden beperken we de wateroverlast en kunnen we het water weer gebruiken voor als het droog is. Een dak dat water vast houdt heet een waterbergend dak. Er bestaan 3 verschillende waterbergende daken met weinig, meer of juist veel opslag van water. De laag waar de plantjes in groeien heet substraatlaag: dit is niet zomaar aarde, maar een combinatie van vermalen aarde, klei, mineralen en andere stoffen. Sommige plantjes kunnen groeien op een dunne laag, andere planten moeten een dikke laag hebben. Voor de subsidie en dus de hoeveelheid water die je vast kan houden, maakt het uit welke laag je op je dak legt:

 • Extensieve groene daken (sedumdak) Dit type dak heeft een dunne en lichte substraatlaag. De beplanting bestaat bijvoorbeeld uit grassen en vetkruid. Deze plant wordt ook wel sedum genoemd. Dit type dak kan ongeveer 15 liter water per vierkante meter opvangen.

 • Intensieve groene daken (natuurdak) Dit type dak heeft een dikkere substraatlaag van meer dan 15 centimeter. De beplanting is afwisselend. Dit soort daken kan meer water opvangen maar is ook redelijk zwaar. Je dakconstructie moet dit kunnen dragen.

 • Blauwe daken (waterdak) Bij dit type dak wordt er gebruik gemaakt van kunststof kratten voor wateropvang en een slimme stuw. Deze stuw zorgt ervoor dat het te veel aan water wordt opgeslagen en nuttig gebruikt wordt, (een “SlimDak” staat zelfs dag- en nacht in contact met het weerbericht! Dit kan ruim vóór een flinke regenbui het water in de kratten lozen om daarna weer geheel te vullen).

  Verschillende soorten daken

Zo’n dak heeft ook andere voordelen

 • het is koeler in de zomer, zowel in het pand (tot 4 graden koeler) als er omheen.
 • het ziet er mooi uit en absorbeert geluid. Groen doet goed!
 • goed voor de biodiversiteit. Het wordt een nieuwe plek voor insecten, vogels en vlinders om te verblijven.
 • het vangt 200 gram fijnstof af per m2.
 • je kan een moestuin aanleggen op een dak.
 • zonnepanelen leveren 8% meer op als het rondom de panelen koeler is, dus het combineren van een groen dak met zonnepanelen is een uitstekende keuze.
 • langere levensduur voor de dakbedekking.

Klik hier voor het subsidie-formulier

Voorwaarden subsidie

De gemeente wil dak-eigenaren (inwoners en ondernemers) stimuleren om een groen- blauw dak aan te leggen, enkele voorwaarden zijn:

 • het dak moet minimaal 10m2 groot zijn
 • het pand is niet ouder dan 2 jaar
 • het pand ligt in de bebouwde kom
 • u bent nog niet begonnen met aanleggen
 • subsidie is een vast bedrag per m2 met een maximum van 50% van de kosten en een maximum van € 5.000,-, € 7.500,- respectievelijk € 10.000,- voor extensieve groene daken, intensieve groene daken en blauwe daken.
 • buurten met veel wateroverlast hebben voorrang. Tot en met juni eerst de de 6 aangewezen wijken (zie link hieronder)
  Kijk naar de eerste zes buurten: Klik hier voor meer info
  .. andere buurten wachten tot de 2e helft van het jaar.
groen hellend dak
Bezoek de website