x
Gouda Groen moet je doen mooi bosje

Subsidie voor aanleg van bos

De provincie wil graag dat er meer bos wordt aangelegd in Zuid-Holland. Hiermee wil ze een bijdrage leveren aan biodiversiteit, klimaatbestendigheid en aantrekkelijke recreatie. Daarom is het van 1 september t/m 1 november 2023 mogelijk om subsidie aan te vragen voor terreinbeheerders, landgoedeigenaren, projectontwikkelaars en particulieren die zelf bos willen aanplanten

Om de subsidie aan te vragen, is een plan van aanpak nodig dat voldoet aan de eisen voor de subsidie. In dit plan staat informatie over de plek, plannen en kosten. Ook staat in het plan hoe het bos past in het huidige landschap, rekening houdend met het ruimtelijk kwaliteitsbeleid van de provincie en de aanwezigheid van weidevogels.

Meer informatie vind je op de website van de Provincie Zuid-Holland.