x
4 mannen raamkozijn IMG 20200623 WA0022 4 rollen isolatiemateriaal 20200727 155826 Dakisolatie Isolatie diverse 20200729 164005

SEEH toch voor VvE's

Extra budget voor de aanvragen isolatiesubsidie 2020

Huiseigenaren krijgen toch de isolatiesubsidie die zij in 2020 hebben aangevraagd. Ook VvE’s kunnen weer subsidie aanvragen. Minister Ollongren stelt 70 miljoen euro extra beschikbaar om het uitgeputte budget van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) weer aan te vullen. Vereniging Eigen Huis heeft hiervoor gepleit.

Voor veel huiseigenaren dreigde een afwijzing van de isolatiesubsidie die zij het afgelopen jaar aan hebben gevraagd. Het budget van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) was overschreden, waardoor ook de subsidie voor VvE’s was stopgezet. Met dit extra bedrag worden alle goedgekeurde subsidieaanvragen uit 2020 toegekend. Met het resterende bedrag wordt de SEEH voor VvE’s in 2021 doorgezet. De vereniging is hier blij mee. “Wij hebben daar bij het ministerie op aangedrongen, om de verduurzamingsstappen van huiseigenaren te stimuleren”, aldus Maud Weide, belangenbehartiger bij de vereniging.

50 miljoen euro extra subsidieaanvragen er bovenop
In een brief aan de Tweede Kamer stond dat woningeigenaren en VvE’s in 2020 veel meer isolatiesubsidie hebben aangevraagd dan er aan budget van het ministerie beschikbaar was. Het gaat om 50 miljoen euro extra. Daaruit blijkt dat veel huiseigenaren in actie zijn gekomen en de eerste stappen in verduurzaming hebben gezet.

Betrouwbaar subsidiebeleid
De Vereniging Eigen Huis blijft pleiten voor een bestendig subsidiebeleid: “Het feit dat de subsidiepot zo snel leeg was laat zien dat veel huiseigenaren bereid zijn verduurzamingsstappen te zetten, maar dat zij dat niet kunnen zonder steun van de overheid. Huiseigenaren moeten bij verduurzaming kunnen vertrouwen op de overheid.” Door een verschuiving van budgetten in de begroting is het gelukt om deze subsidie toch in te zetten!

Aanvragen
Huiseigenaren kunnen sinds januari 2021 isolatiesubsidie aanvragen via de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE). VvE’s kunnen binnenkort weer nieuwe subsidieaanvragen via SEEH indienen.

Het ministerie van Economische zaken en Klimaat geeft aan dat er op dit moment wordt gewerkt aan het publiceren van het verhoogde subsidieplafond. Zodra dit gebeurd is, kan Rijksdienst voor ondernemend Nederland doorgaan met het afhandelen van aanvragen, waarvoor eerst geen geld beschikbaar was. Aanvragers uit 2020 krijgen een bericht over de status van hun aanvraag.