x
Man van de meterkast 003 Isolatie H Rglas Isolatie

Tot € 500,- euro retour

Nieuwste stand nog: € 68.357,98 subsidie (21-02-2021)

Er is in Gouda geld beschikbaar voor bewoners die hun woning willen verduurzamen, hun energierekening verlagen en CO²-uitstoot verminderen. Woningeigenaren kunnen, zelfs met terugwerkende kracht, een bijdrage vragen van maximaal €500,- voor energiebesparende maatregelen. Mits die zijn uitgevoerd tussen 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2021. Let op: de maatregelen dienen door een deskundig bedrijf te zijn uitgevoerd (meestal een installateur), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Welke maatregelen komen in aanmerking?*

1. Optimaliseren afgiftesysteem*:
waterzijdig inregelen van de centrale verwarmingsinstallatie en/of vloerverwarming incl. aanbrengen radiatorkranen, voetventielen, onderblokken.

2. Radiatorfolie of vergelijkbare maatregelen.

3. Aanpassingen aan de meterkast voor:
inductiekookplaat ter vervanging van een gaskookplaat, een laadpunt voor een elektrische auto en het voorbereiden op zonnepanelen (let op: dus NIET voor het aanschaffen van zonnepanelen!).

4. Isolatiemaatregelen** om CO² uitstoot te verminderen.

5. Energieopslag: boilervaten van minimaal 200 liter, gekoppeld aan een opwekkingsinstallatie d.m.v. zonnecollectoren/zonneboiler

* Aanpassingen waardoor het rendement van het afgiftesysteem toeneemt en deze geschikt zijn voor lage temperatuur verwarming.
** Zoals dakisolatie, HR++ glas, buitengevelisolatie, of vergelijkbaar. Uitsluitend indien dit maar 1 maatregel betreft. Voor aanschaf van een zonneboiler of een warmtepomp is de ISDE subsidie ingesteld (geldig tot 31 december 2020). Voor het nemen van 2 of meer maatregelen op dit vlak komt de SEEH subsidie in aanmerking (tot wel 30%). Kijk hiervoor op de pagina subsidies!

Deze vergoeding is geldig van 1-1-2020 tot 31-03-2021

Wie is de doelgroep?
Woningeigenaren die maatregelen (hebben) laten uitvoeren door een bedrijf komen in aanmerking voor de subsidie. Huurders zijn uitgesloten.

Geldigheid regeling
De maatregelen moeten uitgevoerd zijn tussen 1-1-2020 en 31-3-2021.

Subsidiebedrag
Per adres is een maximale subsidie van € 500,- (inclusief btw) mogelijk. Er wordt subsidie gegeven tot maximaal 50% van het factuurbedrag.

Aanvraag subsidie
In alle gevallen wordt subsidie achteraf verleend, op basis van betaalde facturen. Er zal steekproefsgewijs een controle plaatsvinden op de bestedingen.

Overige subsidies
Stapelingen van subsidies zijn niet toegestaan. Het is dus niet mogelijk om voor een maatregel meerdere subsidies aan te vragen, zoals ook de SEEH.

Subsidieplafond
Wanneer het subsidieplafond bereikt is vindt er geen uitkering meer plaats. Het nog beschikbare bedrag staat bovenaan vermeld.

Hoe subsidie aan te vragen?
Je kan een online formulier invullen en de nodige informatie uploaden. Als dit uploaden niet gaat is het ook mogelijk om in het Huis van de Stad een papieren formulier op te halen om in te vullen. Bij de formulieren wel de factuur van de leverancier voegen!

De volgende bedrijven in Gouda kunnen u helpen met het uitvoeren van de besparingsmaatregelen:
Houtman, BV Hoogendoorn, Van der Speld bouw, Van Drie Beglazingsbedrijf, M. de Rooij, Ik ben Raa, Hallo Stroom, Led Source, Comfort techniek BV, Hoogendoorn Techniek, IJsselstijn Electrotechniek, Bol, Vermeulen, Hageman installateurs, Oostrom.

Uiteraard is het ook mogelijk andere bedrijven in te schakelen om de maatregelen uit te voeren.

Onderstaande knop gaat naar het digitale formulier op de website van de gemeente Gouda. Of gebruik deze link:
Formulier invullen? Klik hier

Vragen & Antwoorden Energiezuinig Maken Woning (EMW) - 25-11-2020

 1. Vraag: Ik heb enige tijd geleden subsidie aangevraagd, wanneer krijg ik een reactie?
  Antwoord:
  De gemeente heeft veel aanvragen binnengekregen. Er is enige achterstand met het verwerken hiervan. Momenteel zit ca. 4 weken tussen het moment van aanvragen en de reactie van de gemeente.
 2. Vraag: Ik heb de beschikking van de gemeente ontvangen, wanneer wordt het geld op mijn rekening gestort?
  Antwoord: De uitbetalingen vinden wekelijks plaats. De opdracht tot betaling wordt in één keer voor tientallen subsidies gegeven nadat de subsidies beoordeeld zijn. Er zit ca. twee weken tussen het moment van ontvangst van de beschikking en het moment waarop het geld op je rekening staat.
 3. Vraag: Komen zonnepanelen ook in aanmerking voor subsidie?
  Antwoord:
  Zonnepanelen zelf komen niet in aanmerking voor subsidie, alleen de maatregelen die genomen worden aan de meterkast.
 4. Vraag: Ik wil graag maatregelen nemen, maar twijfel, is er nog voldoende budget straks in de pot om subsidie aan te vragen?
  Antwoord: wij verwachten dat er tot eind maart 2021 nog voldoende subsidie in de pot zit om maatregelen te subsidiëren.
 5. Vraag: Ik heb facturen en een betaalbewijs aangeleverd, en moet nog meer informatie aanleveren aan de gemeente. Waarom?
  Antwoord: De gemeente moet uit de combinatie factuur en betaalwijs op kunnen maken of de maatregelen in aanmerking komen voor subsidie. Een foto van een meterkast, of dubbel glas, is géén bewijs dat de maatregelen op dat adres genomen zijn! Een aanvraag met bedragen die niet kloppen worden geweigerd.
 6. Vraag: Ik heb facturen en een betaalbewijs aangeleverd, maar ik krijg geen subsidie. Waarom kan ik geen extra informatie aanleveren?
  Antwoord: De gemeente Gouda heeft zeer veel aanvragen binnen gekregen voor de EMW subsidie. Als op basis van de aangeleverde informatie blijkt dat de maatregelen niet in aanmerking komen voor subsidie, wordt deze geweigerd. De ervaring leert dat aanvullingen vaak niet leiden tot een recht op subsidie. Als je het niet eens bent met de beschikking kan je bezwaar maken.
Bezoek de website

Kijk ook eens naar:

ISDE subsidie Particulieren