x
Man van de meterkast 003 Isolatie H Rglas Isolatie

Tot € 500,- retour

Nog €300.000 beschikbaar, laatste update: 16-09-2020

Sinds kort is er in Gouda geld beschikbaar voor bewoners die maatregelen willen nemen voor het verduurzamen van hun woning, het verlagen van de energierekening en het verminderen van de CO²-uitstoot. Woningeigenaren kunnen, zelfs met terugwerkende kracht aanspraak maken op een bijdrage van maximaal €500,- voor energiebesparende maatregelen. Dat bedrag kunnen mensen terugkrijgen bij maatregelen die genomen zijn in de periode 1 januari 2020 tot 1 april 2021.

Welke maatregelen komen in aanmerking?
De volgende maatregelen komen in aanmerking. Let op: de maatregelen dienen door een deskundig bedrijf (meestal een installateur), dat ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel, uitgevoerd zijn.

 1. Optimaliseren afgiftesysteem*: waterzijdig inregelen van de centrale verwarmingsinstallatie en/of vloerverwarming. Inclusief aanbrengen van radiatorkranen, voetventielen, onderblokken, etc. in het kader van het waterzijdig inregelen.
 2. Radiatorfolie, radiatorventilatoren, of vergelijkbare maatregelen.
 3. Aanpassingen meterkast voor:
  inductiekookplaat /elektrische oven ter vervanging van een gasfornuis/oven
  aanbrengen zonnepanelen
  laadpunt voor een elektrische auto
 4. Isolatiemaatregelen**
 5. Energieopslag: boilervaten van minimaal 200 liter, gekoppeld aan een opwekkingsinstallatie door middel van zonnecollectoren/zonneboilers.

* Aanpassingen waardoor het rendement van het afgiftesysteem toeneemt en deze geschikt zijn voor lage temperatuur verwarming.
**Het isoleren van de woning om CO² uitstoot te verminderen, zoals dakisolatie, HR++ glas, buitengevelisolatie, of vergelijkbaar. Uitsluitend indien dit maar 1 maatregel betreft, het nemen van 2 of meer maatregelen op dit vlak komt een andere subsidies, zoals de SEEH in aanmerking

Wie is de doelgroep?
Woningeigenaren die bovenstaande maatregelen (hebben) laten uitvoeren door een bedrijf komen in aanmerking voor de subsidie.
Huurders zijn uitgesloten van deze regeling.

Geldigheid regeling
De maatregelen dienen uitgevoerd te zijn in de periode 1 januari 2020 tot 1 april 2021.

Subsidiebedrag
Per adres is een maximale subsidie van € 500,- (inclusief btw) mogelijk voor de genoemde werkzaamheden. Er wordt subsidie gegeven tot maximaal 50% van het offertebedrag.

Aanvraag subsidie
Om de aangevraagde subsidie te kunnen beoordelen zijn gegevens nodig van de aanvrager. In alle gevallen wordt subsidie achteraf verleend, op basis van betaalde facturen. Er zal steekproefsgewijs een controle plaatsvinden op de bestedingen.

Overige subsidies
Stapelingen van subsidies zijn niet toegestaan. Het is dus niet mogelijk om voor een maatregel meerdere subsidies aan te vragen, zoals de SEEH.

Subsidieplafond
Er is voor deze regeling maximaal € 300.000,- (inclusief btw) beschikbaar. Wanneer het subsidieplafond bereikt is vindt er geen uitkering meer plaats. Het beschikbare bedrag wordt periodiek geactualiseerd op de site www.maakgoudaduurzaam.nl

Hoe subsidie aan te vragen?
Vanaf 1 september kan je een online formulier invullen en de benodigde informatie uploaden. Als digitale bestanden uploaden niet lukken is het ook mogelijk om in het Huis van de Stad een papieren formulier op te halen dat je kan invullen. Bij de formulieren niet vergeten de factuur van de leverancier op te sturen.

De volgende bedrijven in Gouda kunnen u helpen met het uitvoeren van de besparingsmaatregelen
(klik op de naam om naar hun website te gaan)

Houtman BV
Hoogendoorn
Van der Speld bouw

Van Drie

Beglazingsbedrijf M. de Rooij

Ik ben Raa

Hallo Stroom

Led Source
Comfort techniek bv
Hoogendoorn Techniek
Ijsselstijn Electrotechniek

Bol
Vermeulen
Hageman
Oostrom

Uiteraard is het ook mogelijk andere bedrijven in te schakelen om de maatregelen uit te voeren

Gebruik onderstaande knop voor het digitale formulier op de website van de gemeente Gouda of gebruik deze link: https://www.gouda.nl/Inwoners/Afval_en_milieu/Duurzaamheid_en_milieu/Subsidie_energiezuinig_maken_woning

Bezoek de website