x
Man van de meterkast 003 Isolatie H Rglas Isolatie

Tot € 500,- euro retour

Nieuwste stand, er staat nog een bedrag van: € 257.988 vanaf 23-10-2020

Sinds kort is er in Gouda geld beschikbaar voor bewoners die maatregelen willen nemen voor het verduurzamen van hun woning, het verlagen van de energierekening en het verminderen van de CO²-uitstoot. Woningeigenaren kunnen, zelfs met terugwerkende kracht aanspraak maken op een bijdrage van maximaal €500,- voor energiebesparende maatregelen. Dat bedrag kunnen mensen terugkrijgen bij maatregelen die genomen zijn in de periode 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2021.

Welke maatregelen komen in aanmerking?
De volgende maatregelen komen in aanmerking. Let op: de maatregelen dienen door een deskundig bedrijf (meestal een installateur), dat ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel, uitgevoerd zijn.

 1. Optimaliseren afgiftesysteem*: waterzijdig inregelen van de centrale verwarmingsinstallatie en/of vloerverwarming. Inclusief aanbrengen van radiatorkranen, voetventielen, onderblokken, etc. in het kader van het waterzijdig inregelen.
 2. Radiatorfolie of vergelijkbare maatregelen.
 3. Aanpassingen aan de meterkast voor:
  inductiekookplaat ter vervanging van een gaskookplaat
  aanbrengen zonnepanelen (let op: dus NIET voor het aanschaffen van zonnepanelen!)
  laadpunt voor een elektrische auto
 4. Isolatiemaatregelen**
 5. Energieopslag: boilervaten van minimaal 200 liter, gekoppeld aan een opwekkingsinstallatie door middel van zonnecollectoren/zonneboiler

* Aanpassingen waardoor het rendement van het afgiftesysteem toeneemt en deze geschikt zijn voor lage temperatuur verwarming.
**Het isoleren van de woning om CO² uitstoot te verminderen, zoals dakisolatie, HR++ glas, buitengevelisolatie, of vergelijkbaar. Uitsluitend indien dit maar 1 maatregel betreft. Voor aanschaf van een zonneboiler of een warmtepomp is de ISDE subsidie ingesteld (geldig tot 31 december 2020).
Voor het nemen van 2 of meer maatregelen op dit vlak komt een andere subsidie, zoals de SEEH subsidie in aanmerking (tot wel 30%). Kijk hiervoor op de pagina subsidies!

Deze vergoeding is alleen geldig vanaf 1 januari 2020

Wie is de doelgroep?
Woningeigenaren die bovenstaande maatregelen (hebben) laten uitvoeren door een bedrijf komen in aanmerking voor de subsidie.
Huurders zijn uitgesloten van deze regeling.

Geldigheid regeling
De maatregelen dienen uitgevoerd te zijn in de periode 1 januari 2020 tot 1 april 2021.

Subsidiebedrag
Per adres is een maximale subsidie van € 500,- (inclusief btw) mogelijk voor de genoemde werkzaamheden. Er wordt subsidie gegeven tot maximaal 50% van het factuurbedrag.

Aanvraag subsidie
Om de aangevraagde subsidie te kunnen beoordelen zijn gegevens nodig van de aanvrager. In alle gevallen wordt subsidie achteraf verleend, op basis van betaalde facturen. Er zal steekproefsgewijs een controle plaatsvinden op de bestedingen.

Overige subsidies
Stapelingen van subsidies zijn niet toegestaan. Het is dus niet mogelijk om voor een maatregel meerdere subsidies aan te vragen, zoals de SEEH.

Subsidieplafond
Er is voor deze regeling maximaal € 300.000,- (inclusief btw) beschikbaar. Wanneer het subsidieplafond bereikt is vindt er geen uitkering meer plaats. Het beschikbare bedrag wordt periodiek geactualiseerd op deze site.

Hoe subsidie aan te vragen?
Vanaf 1 september kan je een online formulier invullen en de benodigde informatie uploaden. Als digitale bestanden uploaden niet lukken is het ook mogelijk om in het Huis van de Stad een papieren formulier op te halen dat je kan invullen. Bij de formulieren niet vergeten de factuur van de leverancier op te sturen.

De volgende bedrijven in Gouda kunnen u helpen met het uitvoeren van de besparingsmaatregelen
(klik op de naam om naar hun website te gaan)

Houtman BV
Hoogendoorn
Van der Speld bouw

Van Drie

Beglazingsbedrijf M. de Rooij

Ik ben Raa

Hallo Stroom

Led Source
Comfort techniek bv
Hoogendoorn Techniek
IJsselstijn Electrotechniek

Bol
Vermeulen
Hageman
Oostrom

Uiteraard is het ook mogelijk andere bedrijven in te schakelen om de maatregelen uit te voeren

Gebruik onderstaande knop voor het digitale formulier op de website van de gemeente Gouda of gebruik deze link: https://www.gouda.nl/Inwoners/Afval_en_milieu/Duurzaamheid_en_milieu/Subsidie_energiezuinig_maken_woning


Vragen & Antwoorden Energiezuinig Maken Woning (EMW) - 27-10-2020

Vraag: Ik heb enige tijd geleden subsidie aangevraagd, wanneer krijg ik een reactie?
Antwoord: De gemeente heeft veel aanvragen binnengekregen voor de EMW subsidie. Er is enige achterstand met het verwerken van de subsidieaanvragen.
Er zit momenteel ongeveer 4 weken tussen het moment van aanvragen en de reactie van de gemeente.

Vraag: Ik heb de beschikking van de gemeente ontvangen, wanneer wordt het geld op mijn rekening gestort?
Antwoord: De uitbetalingen vinden wekelijks plaats. De opdracht tot betaling wordt in één keer voor tientallen subsidies gegeven de week nadat de subsidies beoordeeld zijn. Dat betekent dat er ongeveer twee weken kunnen zitten tussen het moment waarop de beschikking is ontvangen en het moment waarop het geld op de rekening staat.

Vraag: Komen zonnepanelen ook in aanmerking voor subsidie?
Antwoord: Zonnepanelen zelf komen niet in aanmerking voor subsidie, alleen de maatregelen die genomen worden aan de meterkast in verband met zonnepanelen.

Vraag: Ik wil graag maatregelen nemen, maar twijfel, is er nog voldoende budget straks in de pot om subsidie aan te vragen?
Antwoord: Informatie over de subsidie en het nog beschikbare bedrag is te vinden op https://maakgoudaduurzaam.nl/subsidies. Wij verwachten dat er voor 2020 sowieso nog voldoende subsidie in de pot zit om maatregelen te subsidiëren. Dit is echter geen garantie, dus neem de gewenste maatregelen zo snel mogelijk.

Vraag: Ik heb facturen en een betaalbewijs aangeleverd, en ook nog meer informatie, maar ik moet nog meer aanleveren van de gemeente. Waarom?
Antwoord: De gemeente moet uit de combinatie factuur en betaalwijs op kunnen maken of de maatregelen in aanmerking komen voor subsidie. Een foto van een meterkast, of dubbel glas, is geen bewijs dat de maatregelen op dat adres genomen zijn. Ook facturen zonder datum, of bedragen die niet overeen komen, zijn aanleiding om een aanvulling te vragen.

Vraag: Ik heb facturen en een betaalbewijs aangeleverd, maar ik krijg geen subsidie. Waarom kan ik geen extra informatie aanleveren?
Antwoord: De gemeente Gouda heeft zeer veel aanvragen binnen gekregen voor de EMW subsidie. Als op basis van de aangeleverde informatie blijkt dat de maatregelen niet in aanmerking komen voor subsidie, wordt deze geweigerd. De ervaring is dat aanvullingen meestal niet leiden tot een recht op subsidie. Als je het niet eens bent met de beschikking kan je bezwaar maken.

Bezoek de website

Kijk ook eens naar:

SEEH subsidie voor eigenaren ISDE subsidie Particulieren