x
Vraagteken op ruige muur

Vragen van bewoners over de energietransitie

Gouda…op weg naar aardgasvrij

Waarom een energietransitie?

Door onze regering is het klimaatakkoord van Parijs getekend in 2015. Dit is een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde te verminderen. De gemeente Gouda wil daarom in 2040 aardgasvrij zijn. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Het kost tijd om te onderzoeken welke alternatieve warmtebronnen op welke plek het meest geschikt zijn en hoe we alle elektriciteit kunnen opwekken die we nodig hebben.


Regionale Energie Strategie.
De regio Midden-Holland bekijkt met vijf gemeenten waar er in de gemeente Zuidplas, Bodegraven/Reeuwijk, Waddinxveen, Krimpenerwaard en Gouda zonneweides of windmolens kunnen komen. Met vele partijen is overleg gevoerd middels bijeenkomsten en enquêtes. (hyperlink)

Voor de stad Gouda wordt gewerkt aan een plan: de “Transitievisie Warmte”. Er zijn onderzoeken gedaan over de energievraag, bouwjaar van de woningen, onderhouds- en rioleringsplannen in de toekomst en aanwezigheid van bijvoorbeeld een bewonersinitiatief. De uitkomsten zijn besproken met betrokken partijen. Dat heeft geleid tot een lijst van buurten die kansrijk zijn om als eerste buurten in Gouda de stap naar aardgasvrij te zetten; de "verkenningsbuurten". Een kaart met alle criteria per buurt is te vinden op: (hyperlink).

Waarom aardgasvrij?
Vele fossiele brandstoffen stoten broeikasgassen uit. CO2, Methaan en Lachgas zijn de belangrijkste gassen, die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Daarom stappen we in Nederland over op schone energiebronnen als wind- en zonne-energie, aardwarmte, warmte uit water of een warmtepomp. De komende jaren is de boodschap: ga isoleren en energie besparen.

Wanneer is de eerste woonwijk aardgasvrij?
De Transitievisie Warmte (op te leveren eind 2021) is een plan waarin beschreven wordt in welke volgorde de wijken van het aardgas gaan, en waarin de eerste aardgasvrije woonwijk wordt aangewezen. Welke alternatieve warmte hier dan wordt toegepast staat nog niet vast maar er is al wel een idee over. Dat gaat in de jaren daarna samen met bewoners van de wijk worden uitgewerkt in een “wijkuitvoeringsplan”. Maar voordat in die eerste wijk in Gouda de gaskraan dichtgaat duurt nog minimaal 8 jaar.

Welke andere warmtebronnen?
Het kan zijn dat jouw buurt geschikt blijkt te zijn om een warmtenet aan te leggen. Je kan dan te zijner tijd besluiten om aan te sluiten bij het warmtenet. Zover is het nog niet. Wil je nu al kijken naar een individuele oplossing? Probeer dan over te schakelen op elektrische oplossingen door zelf stroom op te wekken. Je kan zonnepanelen plaatsen in combinatie met een warmtepomp, of gebruik maken van windenergie (er zijn energieleveranciers waar je mede-eigenaar van een windmolen kan worden). De keuze hangt af van vele factoren. Laat je goed adviseren en informeer eens bij buren of in je omgeving of raadpleeg het energieloket www.duurzaambouwloket.nl. Het bewonerscollectief: https://energiecooperatiegouda... wil buurten of straten kennis laten delen en gezamenlijk inkopen.

Ik heb geen plaats voor zonnepanelen
Wanneer panelen niet op je eigen dak mogelijk zijn, dan kan je je inschrijven bij energiecoöperatie Goudse panelen. Je gaat meteen geld besparen en wordt op termijn eigenaar van zonnepanelen op het dak van iemand anders. Deze stichting heeft het dak van de Croda-fabriek al vol gelegd voor mensen die zelf geen plek hebben op hun dak. Kijk of er meerdere beschikbare daken zijn op: www.goudsepanelen.nl

Kosten en terugverdientijd
Hoeveel kost het aardgasvrij maken van een huis? Dat is niet zomaar te beantwoorden, dit hangt af van het bouwjaar, de mate van isolatie, de soort warmtebron die je gaat gebruiken en of je wellicht samen met de buren of straat inkoopt. Je schaft meestal ook niet alles in één keer aan, dat is een meerjarenplan. Voor alle producten die je aanschaft kan je berekenen wanneer je de investering terug hebt verdiend.

Gas besparen en tegelijk een andere warmtebron?
Als je je gasgebruik wil verminderen, dan kan je naast de CV-ketel een hybride-warmtepomp aanschaffen. Dat bespaart tot wel de helft aan kosten voor aardgas. Let wel op: een warmtepomp gebruikt behoorlijk wat stroom, dus daarvoor betaal je meer, daarom wordt dit vaak gecombineerd met zonnepanelen.

Wat kan je als particulier zelf doen?
Je hoeft niet alles tegelijk te doen. Start met het inregelen van je verwarmingsinstallatie, zet de CV-ketel op 60 graden, neem kleine isolerende- en energiebesparende maatregelen en bespaar direct energie. Maak een plan om muren, de vloer, de kruipruimte of het dak te isoleren. Dat is zelfs goedkoper samen met de buren! Dubbel, triple of HR++glas aanschaffen geeft direct een warmer huis. Verder in de toekomst kan je altijd nog op een andere energiebron overgaan (bijv. zonnepanelen met een warmtepomp). Onder het tabje 'energie" vind je een stappenplan. Het energieloket www.duurzaambouwloket kan een gratis technisch advies geven.

Gratis advies, gefinancierd door de gemeente
Voor een onafhankelijk gratis advies over het verduurzamen van je huis kijk op: www.duurzaambouwloket.nl of bel naar: 072 743 39 56.
Een energiecoach kan digitaal, of wanneer mogelijk bij je thuis, laten zien hoe je eenvoudig energie kan besparen in en om huis. Vraag een bezoek/advies aan via: energieadvies@gouda.nl Het collectief van voor en door bewoners heet: energiecoöperatie Gouda. Zij werken aan een kennisnetwerk voor alle inwoners.

Welke besparingen nu toepassen?
Je bespaart energie en geld en je verhoogt tegelijk het comfort van de woning, wanneer eenvoudige besparingstips worden toepast: LED-lampen, folie achter de radiator, lampen uit wanneer je niet in een ruimte bent, een waterbesparende douchekop, max. 5 minuten douchen, alleen met volle trommel wassen, een brievenbusborstel plaatsen, de verwarming een uur eerder voor het naar bed gaan 4 graden lager zetten, dan bespaar je met dit alles tenminste € 375,- per jaar.

Monumenten en cultureel erfgoed
Woon je in een monument of beschermd stadsgezicht en wil je de woning verduurzamen? Er bestaat o.a. monumenten-glas (dubbel glas, maar minder dik) en er is meer mogelijk. De gemeente Gouda heeft de regels versoepeld t.a.v. het verduurzamen van monumenten. Begin met eenvoudige toepassingen en bekijk de brochure: https://www.odmh.nl/thema/bou

Subsidies
Kijk op www.duurzaambouwloket.nl en doe de subsidie–check van de rijksoverheid voor jouw specifieke postcode. Onder het tabje subsidies op deze website zijn kortingen en subsidies voor Goudse inwoners te vinden.
Speciale vragen aan het team energietransitie van de gemeente? Mail naar duurzaam@gouda.nl