x
Vraagteken op ruige muur

Vragen van bewoners over de energietransitie

Gouda…op weg naar aardgasvrij

Het is de bedoeling om in Gouda in 2040 aardgasvrij te zijn. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Het kost tijd om te onderzoeken welke alternatieve warmtebronnen op welke plek het meest geschikt zijn en hoe we alle elektriciteit opwekken die we nodig hebben. Op regionaal niveau heet het plan: de RES,

Regionale Energie Strategie.
De regio Midden-Holland bekijkt met vijf gemeenten waar er in de gemeente Zuidplas, Bodegraven/Reeuwijk, Waddinxveen, Krimpenerwaard en Gouda zonneweides of windmolens kunnen komen. Met vele partijen is overleg gevoerd en enquêtes zijn uitgezet.

Voor de gemeente Gouda zelf wordt gewerkt aan een plan: de “Transitievisie Warmte”. We hebben de afgelopen maanden uitgebreid data-onderzoek gedaan. Data die onder meer is onderzocht zijn: informatie over de energievraag, bouwjaar van de woningen, onderhouds- en rioleringsplannen in de toekomst en aanwezigheid van bijvoorbeeld een bewonersinitiatief. De uitkomsten zijn besproken met betrokken partijen. Dat heeft geleid tot een lijst van buurten die kansrijk zijn om als eerste buurten in Gouda de stap naar aardgasvrij te zetten; de "verkenningsbuurten". Een kaart met alle criteria per buurt is te vinden op www.maakgoudaduurzaam.nl

Waarom aardgasvrij?
Vele fossiele brandstoffen stoten broeikasgassen uit. CO2, Methaan en Lachgas zijn de belangrijkste gassen, die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Daarom stappen we in Nederland over op schone energiebronnen als wind- en zonne-energie, aardwarmte, warmte uit water of een warmtepomp. De bebouwde omgeving levert 40% van alle CO2 uitstoot. De komende jaren is de boodschap vanuit de gemeente: ga isoleren en energie besparen.

Wanneer is de eerste woonwijk aardgasvrij?
De Transitievisie Warmte (op te leveren in 2021) is een plan waarin beschreven wordt in welke volgorde de wijken van het aardgas gaan, en waarin de eerste aardgasvrije woonwijk wordt aangewezen. Welke alternatieve warmte hier dan wordt toegepast staat nog niet vast maar er is al wel een idee over. Dat gaat in de jaren daarna samen met bewoners van de wijk worden uitgewerkt in een “wijkuitvoeringsplan”. Maar voordat in die eerste wijk in Gouda de gaskraan dichtgaat duurt nog minimaal 8 jaar.

Welke andere warmtebronnen?
Het kan zijn dat uw buurt geschikt blijkt te zijn om een warmtenet aan te leggen. U kunt dan te zijner tijd besluiten om aan te sluiten bij het warmtenet. Zover is het nog niet. Wilt u nu al kijken naar een individuele oplossing? Probeer dan over te schakelen op elektrische oplossingen door zelf stroom op te wekken. U kunt zonnepanelen plaatsen in combinatie met een warmtepomp, of gebruik maken van windenergie (er zijn energieleveranciers waar u mede-eigenaar van een windmolen kunt worden). Uw keuze hangt af van vele factoren. Laat u goed adviseren en informeer eens bij uw buren of in uw omgeving of raadpleeg het energieloket www.duurzaambouwloket.nl. Het bewonerscollectief: “Energie Netwerk in het Groene Hart, kortweg: ENiGH” wil buurten of straten kennis laten delen en gezamenlijk inkopen. Kijk hiervoor op www.enigh.nl.

Ik heb geen plaats voor zonnepanelen
Wanneer panelen niet op uw eigen dak mogelijk zijn, dan kunt u zich inschrijven bij energiecoöperatie Goudse panelen. U gaat meteen geld besparen en wordt op termijn eigenaar van zonnepanelen op het dak van iemand anders. De gemeente werkt samen met deze stichting om te bekijken of er meerdere beschikbare daken zijn voor de buurt: www.goudsepanelen.nl

Terugverdientijd
Met zonnepanelen haalt u uw investering er gemiddeld in 7-8 jaar tijd uit.
Dit is afhankelijk van de plaatsing, hoeveelheid zon en het energiegebruik. Voor alle producten die u aanschaft kunt u zo berekenen wanneer u uw investering eruit haalt.

Gas besparen en tegelijk andere warmte?
Als u uw gasgebruik wil verminderen, dan kunt u beginnen met elektrisch koken. Daarnaast kunt u ook een hybride-warmtepomp aanschaffen. Dat bespaart tot wel de helft aan kosten voor aardgas. Let wel op: een warmtepomp werkt op stroom, dus daarvoor betaalt u dan iets meer, daarom wordt dit vaak gecombineerd met zonnepanelen.

Wat kunt u als particulier zelf doen?
Er is veel mogelijk, u hoeft niet stil te zitten. Begin met het goed isoleren van uw huis, denk aan de vloer, muren en het dak. Bespaar op uw energie, met LED-lampen en zet de verwarming lager. Koop energiezuinige apparaten, schaf een slimme meter aan en laat uw installatie goed inregelen. Wat u nu niet gebruikt hoeft u ook niet op te wekken! Leg zonnepanelen op uw dak, ga elektrisch koken of vervang uw CV-ketel voor een (hybride) warmtepomp. U kunt ook aansluiten bij diverse bewonersinitiatieven zoals de Goudse energie coöperatie (zon en wind) en Energie-coöperatie ENiGH.

Gefaseerd aanschaffen
U hoeft niet alles tegelijk te doen. Start met elektrisch koken, regel uw installatie in, neem energiebesparende maatregelen en plan in wanneer u de muren, vloer of het dak wil gaan isoleren, wanneer u dubbel glas zou kunnen aanschaffen of op welke andere energie u over kunt gaan in de toekomst. Op www.maakgoudaduurzaam.nl vindt u een stappenplan. Het energieloket www.duurzaambouwloket kan u ook verder helpen.

Gratis advies, betaald door de gemeente Gouda
Voor een onafhankelijk advies over het verduurzamen van uw huis kijk op: www.duurzaambouwloket.nl of bel naar: 072 743 39 56.
Daarnaast vindt u in de Woonwijzerwinkel (op Heijplaat Rotterdam) alles op het gebied van energie besparen, isoleren en alternatieve energie, daar worden ook regelmatig lezingen gehouden en thematische bijeenkomsten gegeven.

Een energiecoach kan bij u thuis laten zien hoe u eenvoudig, zonder extra kosten, energie kunt besparen in en om huis. Vraag een bezoek/advies aan via: energieadvies@gouda.nl

Welke besparingen meteen toepassen?
U bespaart energie en geld en u verhoogt tegelijk het comfort van uw woning, wanneer u eenvoudige besparingstips toepast: LED-lampen, folie achter de radiator, lampen uit wanneer u niet in een ruimte bent, een waterbesparende douchekop, max. 5 minuten douchen, alleen met volle trommel wassen, een brievenbusborstel plaatsen, de verwarming een uur eerder voor het naar bed gaan 4 graden lager zetten, dan bespaart u met dit alles tenminste € 375,- per jaar. Kijk voor meer tips op: www.maakgoudaduurzaam.nl

Monumenten en cultureel erfgoed
Woont u in een monument of beschermd stadsgezicht en wilt u uw woning verduurzamen? Er bestaat o.a. monumenten-glas (dubbel glas, maar minder dik) en er is meer mogelijk. Begin met eenvoudige toepassingen en bekijk de brochure: https://www.odmh.nl/thema/bouw...

Ondernemer: zonnepanelen op bedrijfsdaken
Heeft u een bedrijfspand in Gouda? Dan kunt u nog voordelig zonnepanelen aanschaffen via de actie Zon op Bedrijfsdaken Gouda. De actie is een initiatief van DPG en VBG (Gouda Onderneemt!) in samenwerking met de ODMH en de gemeente Gouda. Als u meedoet, profiteert u nog van de aantrekkelijke subsidieregeling van de Rijksoverheid! U kunt deelnemen aan de actie als u een schuin dak heeft van minimaal 100 m2 vrije ruimte of een plat dak van ongeveer 200 m2 vrije ruimte.

Subsidies
Kijk op www.duurzaambouwloket.nl en doe de subsidie–check voor uw specifieke postcode.
Onder het tabje subsidies op deze website zijn alle kortingen en subsidies voor Goudse inwoners te vinden.
Speciale vragen aan het team energietransitie van de gemeente? Mail naar energietransitie@gouda.nl