x
Gem201703 Mgd Doener Operatie Steenbreek 2
Gem201703 Mgd Doener Operatie Steenbreek

Groene oplossingen i.p.v. stenen

Gouda heeft zich aangesloten bij Operatie Steenbreek; een landelijk initiatief om tuinen te vergroenen. Want minder steen en méér groen in de tuin betekent méér vogels, insecten en andere dieren. Te veel bestrating zorgt bovendien voor problemen tijdens hoosbuien ‒ en daar krijgen we steeds vaker mee te maken. Tegels eruit, groen erin dus! In Gouda werken natuurverenigingen KNNV-Gouda, IVN IJssel en Gouwe en Groei&Bloei afdeling Gouda e.o. samen met gemeente Gouda aan de leefbaarheid van de buurten. Ze informeren je graag over het vergroenen van je tuin. En natuurlijk krijg je gratis tips en adviezen.

De voordelen van groen (of: de nadelen van verstening)

- Een groene leefomgeving vermindert stress, en vergroot ons gevoel van welzijn.

- Groen vermindert de luchtvervuiling (door opname van CO2) en dempt de geluiden in de stad.

- In dichtbebouwde steden met weinig groen is het extra warm. Met groen voorkom je dus hittestress.

- Verstening vermindert ruimte voor biodiversiteit.

- Door het aanbrengen van verharding vermindert de doorlaatbaarheid van de bodem voor water. De versnelde afvoer van regenwater leidt tot overbelasting van het riool.

Doe ook mee. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde samenleving! Elke eerste zondag van de maand is er een inloopmiddag in infocentrum het Heempad aan de Bloemendaalseweg. Daar kun je al je vragen stellen over het vergroenen van je tuin. De tuinambassadeurs geven dan gratis advies over grond, lichtval, beplanting en verzorging. Je kan ook een mail sturen aan: tuinambassadeurs.gouda@gmail.com

Bezoek de website