Gemeente verduurzaamt 32 panden

28 maart 2019

Gouda moet toekomstbestendig worden!

De gemeente Gouda zet stappen richting verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. De Goudse ambitie is om uiterlijk in 2020 een reductie van minimaal 20% energie en 25% CO2-uitstoot te realiseren en bovendien energie- en CO2-neutraal te zijn in 2040. Daartoe worden bij 32 gemeentelijke panden duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Tijdens een symposium van het Duurzaamheidsplatform Gouda in De Goudse Schouwburg op 28 maart jl. werd de aftrap gegeven door wethouder Thierry van Vugt (Vastgoed). De gemeente wil het verduurzamen samen met de huurders doen. Aan directeur Tineke Maas van De Goudse Schouwburg overhandigde de wethouder een informatiebord voor schouwburgbezoekers over de verduurzamingsplannen.

Verduurzamingplannen

Wethouder Van Vugt: “Gouda moet toekomstbestendig worden. In 2040 moet onze stad CO2-neutraal en aardgasloos zijn. Samen met inwoners en ondernemers gaat de gemeente nu stappen zetten voor later. Daarom gaat de gemeente haar vastgoed verduurzamen. Dat varieert van kleine tot grote maatregelen. We gaan vijf grote, aansprekende gebouwen met een publieksfunctie maximaal verduurzamen: De Goudse Schouwburg, de Chocoladefabriek, Cultuurhuis Garenspinnerij, de kinderboerderij en buurservicecentrum Lekkenburg. Doordat er veel bezoekers naar deze gebouwen komen, maken we zichtbaar dat de gemeente Gouda duurzaamheid heel belangrijk vindt en ook echt oppakt. Maar bovenal willen we Goudse bewoners en ondernemers enthousiast maken om ook zelf een bijdrage te leveren en te verduurzamen.”

Maatregelen en opbrengst

Per pand is bekeken welke maatregelen het best kunnen worden uitgevoerd. De maatregelen zijn het uitvoeren van isolatiemaatregelen zoals dubbel HR++ glas, spouwwandisolatie, het plaatsen van zonnepanelen, warmteretourregelingen, het realiseren van een WKO (Warmte Koude Opslag)-installatie en ledverlichting. Het pand van het Buurtservicecentrum aan de Lekkenburg wordt gasloos. De ambitie is om uiterlijk in 2020 een reductie van minimaal 20% energie en 25% CO2-uitstoot te realiseren. In de loop van dit jaar wordt gestart met het verduurzamen van de 32 panden; de maatregelen zullen eind 2020 getroffen zijn.

Foto: Iris van Halewijn

Tip het platform!

Deze website is een platform voor alle doeners. Voor de vele kennisbedrijven die de uitdagingen van Gouda, de compacte stad, aangaan. Voor de vele organisaties die hun nek uitsteken om het anders te doen. En voor de vele inwoners die zich inzetten om hun stad groen, schoon en leefbaar te houden.

Heb je ook een groen idee en zoek je mensen? Heeft jouw bedrijf duurzaam nieuws voor Gouda? Wil je anderen enthousiasmeren voor jouw project?

Laat het ons weten! Stuur je informatie naar: redactie@maakgoudaduurzaam.nl. Wij nemen graag contact met je op!