Waar ligt de impact van jóuw bedrijf?

24 juli 2018

Over verantwoordelijkheid, kansen en innovatie

Komt er een eind aan klimaatverandering, honger en ongelijkheid? Als het aan de VN ligt wel. En om dat te realiseren zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Engels: Sustainable Development Goals ofwel SDGs) opgesteld; de opvolgers van de millenniumdoelen. Het fijne van deze 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen is dat ze de vele aspecten van duurzaamheid omvatten. Natuurlijk gaan ze over energie. Maar ook over vrede en veiligheid, en over gezondheid. 

Hoe willen we dat de wereld eruitziet in 2030?

Onder elk doel hangen weer subdoelen: de Agenda 2030. Want we willen de wereldwijde duurzaamheidsdoelen voor 2030 bereiken! Aan de hand van indicatoren kan gemeten worden of en in hoeverre dat is gelukt.

Jouw bedrijf en de SDGs

De SDGs hebben natuurlijk ook met jou en je bedrijf te maken. Kleding die je koopt bijvoorbeeld, komt grotendeels uit het buitenland, zoals Bangladesh of Ethiopië. Door jouw shirtje ben je verbonden met werkomstandigheden daar, en met de hoeveelheid water die er wordt gebruikt en vervuild tijdens de productie. Dat geldt voor heel veel van de artikelen die je koopt en gebruikt. En de uitlaatgassen die onze auto’s uitstoten, zorgen voor droogte of meer regen in andere landen. Door jouw keuzes en acties kun je dus bijdragen aan het behalen van de SDGs. Eigenlijk is die bijdrage zelfs onmisbaar. Want we bereiken de doelen alleen als we samenwerken.

SDG Relevance Tracker: een hulpmiddel

Hoe kun je duidelijk in beeld krijgen waar jouw bedrijf al bijdraagt aan de ontwikkelingsdoelstellingen en waar je misschien meer impact zou kunnen hebben? De SDG Relevance Tracker kan helpen. De Relevance Tracker laat je ook zien en beseffen wat je al doet ‒ en vaak is dat meer dan je denkt.

Kansen en innovatie

De SDG Relevance Tracker werd ontwikkeld naar aanleiding van de discussie over het belang van transparantie in de productieketen. Immers, als we open naar elkaar zijn over de herkomst en verwerking van producten en services, kunnen we samen zorgen voor een duurzame productie. De vraag daarnaar vanuit de maatschappij wordt ook steeds groter. Om goed in de markt te blijven liggen, wordt het dus steeds belangrijker om na te denken over duurzaamheid. De vraag naar duurzame producten zal uiteindelijk de grootste drijfveer zijn voor bedrijven om duurzamer te werken, en leiden tot innovatie.

Het gesprek aangaan met partners in jouw keten

Het gesprek aangaan met partners in de keten, daarvoor wilde MVO Nederland dus een tool ontwikkelen. Samen met een aantal chemische bedrijven ‒ waaronder Croda uit Gouda ‒ werd de eerste versie van de SDG Relevance Tracker ontwikkeld. Een Excel-tool waarin het hoofddoel, de Agenda 2030 en de indicator op één regel te lezen zijn, en die we vooral te danken hebben aan Richard de Oude van Croda! De volgende stap was het vereenvoudigen van de SDG Relevance Tracker, om ook kleinere bedrijven ermee te kunnen laten werken. 

Zó werkt het

De Relevance Tracker helpt bedrijven de SDGs af te gaan, en aan te vinken welke Agenda 2030-punten of indicatoren (KPIs) voor hún onderneming van belang zijn. Aan het eind krijgen ze eerst een samenvatting, dan een overzicht met de meest relevante SDGs en daarna een overzicht van de aangevinkte indicatoren. Dat is natuurlijk nog geen actieplan, maar wel de basis daarvoor!

Zelf aan de slag

Wil je ook aan de slag? Download de Relevance Tracker. In de tool staat een duidelijke uitleg. Je kunt ook kijken hoe andere bedrijven ermee werken.

Tip het platform!

Deze website is een platform voor alle doeners. Voor de vele kennisbedrijven die de uitdagingen van Gouda, de compacte stad, aangaan. Voor de vele organisaties die hun nek uitsteken om het anders te doen. En voor de vele inwoners die zich inzetten om hun stad groen, schoon en leefbaar te houden.

Heb je ook een groen idee en zoek je mensen? Heeft jouw bedrijf duurzaam nieuws voor Gouda? Wil je anderen enthousiasmeren voor jouw project?

Laat het ons weten! Stuur je informatie naar: redactie@maakgoudaduurzaam.nl. Wij nemen graag contact met je op!