x

Water opvangen en afvoeren

groene & blauwe daken

Wat is een groen dak?

Zelf/samen met je buren

Lekker zelf een groen dak aanleggen

Westergouwe

Een klimaat-adaptieve wijk, wat houdt dat in?

Cijfers en maatregelen

Klimaatverandering in Nederland

waterpasserende

Straten en P-plaatsen

Voetbalvereniging ONA

Voetbalveld ONA is nu ook waterberging

klimaat-bestendig

Wandelpaden, straten & parkeerplaatsen die water doorlaten

droogte of wateroverlast

klimaatbestendige tuin

weerstation

Regenmeter op het dak van het Huis van de Stad