x

Initiatieven

Samenwerken loont. Onder dat motto werken Goudse inwoners en ondernemers samen met de gemeente Gouda. Bij iedereen staan de thema’s als energie en klimaat hoog op de agenda. De vraag naar maatregelen groeit. Het antwoord: samen staan we sterk. Op deze pagina vind je alle lopende duurzame initiatieven. Je leest over het Duurzaamheidsplatform, over Energiecoöperatie Gouda, over gemeentelijke initiatieven en nog veel meer. Kortom: Wie maken Gouda al duurzaam?

Thema

Bedrijventerreinen verduurzamen (3 items)

Thema

DPG, GO Gouda Onderneemt & ondernemers (5 items)

Thema

Fair Trade straat (2 items)

Thema

Onderwijs, Ondernemers en overheid (1 item)

Thema

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (4 items)

Duurzaam winkelgebied

8.700 zonnepanelen op GoStores

digitale finale

Wedstrijd Duurzame Stad 19 juni

maatschappelijke groep

Werkgroep Duurzaamheid Gouda

bewonersinitiatief

700 m2 Zonnedak op Goudasfalt

bewonersinitiatief

'Gouda voor de Wind'

Hoe is het actuele weer op GOUDasfalt?

Ruim 100 gasloze woningen in de verkoop

Duurzaam ondernemen: ga zelf aan de slag!

samen voor groen

Arriva plant bomen

Pinkstergemeente Morgenstond Gouda