x

Privacystatement

De gemeente Gouda is, samen met lokale partners, verantwoordelijk voor deze website, en doet er alles aan die actueel, volledig, veilig en juist te houden. De normen uit de Service Code Gouda zijn daarbij leidraad. Kom je desondanks iets tegen wat niet correct is of verouderd, dan stellen wij je reactie bijzonder op prijs. Mail dan naar gemeente@gouda.nl.

De toegankelijkheid van deze site is voor ons belangrijk. We zorgen dan ook dat de website voldoet aan de webrichtlijnen van de overheid.

Maak Gouda Duurzaam, gevestigd aan Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Maak Gouda Duurzaam
Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG Gouda
T +31 14 0182

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Maak Gouda Duurzaam verwerkt je persoonsgegevens als je deelneemt aan dit online duurzaamheidsplatform (bijvoorbeeld als Doener) en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld bij de aanvraag van het logo).
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij dan verwerken:
• Voor- en achternaam
• Organisatie
• Omschrijving duurzame activiteit
• URL
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@maakgoudaduurzaam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Maak Gouda Duurzaam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Je te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Maak Gouda Duurzaam analyseert anoniem jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van de bezoekers.
• Maak Gouda Duurzaam zal gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Maak Gouda Duurzaam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Maak Gouda Duurzaam deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

COOKIEBELEID

Maak Gouda Duurzaam gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maak Gouda Duurzaam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@maakgoudaduurzaam.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Maak Gouda Duurzaam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@maakgoudaduurzaam.nl.

COPYRIGHT

Je mag de foto’s en beelden op de website alleen gebruiken schriftelijke met toestemming van de betreffende fotograaf. Tenzij anders vermeld, is op deze website een Creative Commons Licentie van toepassing. Je mag de inhoud van de website kopiëren, verspreiden en doorgeven, maar niet bewerken. Je dient wel maakgoudaduurzaam.nl als bron te vermelden.