x

Energietransitie... veel gestelde vragen (klik hier)

Energie

Wat is de energietransitie? De energietransitie is de overgang van fossiele energie (zoals olie of aardgas) naar (betaalbare) duurzame en veilige energie. Door gebruik van deze energie belasten we de aarde niet en gebruiken we energie die nooit opraakt. Voor de energietransitie schrijven alle regio’s in Nederland een Regionale Energiestrategie en alle gemeenten een Transitievisie Warmte.

Hoe zit de inspraak voor de energietransitie in elkaar? Er is een verschil tussen de regionale energietransitie en de lokale energietransitie voor de stad Gouda.

Er is vijf keer overleg gevoerd tijdens Transitietafels. Deze bijeenkomsten hebben een honderdtal betrokkenen, zoals scholen, banken, kerken, bewonersverenigingen, ondernemersplatform en andere organisaties. Zij zijn met name betrokken vanwege hun grootverbruik van energie.

Dan is er de regiegroep. Deze regiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van Woonpartners Midden-Holland, Mozaïek Wonen, energie coöperatie Gouda, bewoners-energiecoöperaties, Duurzaamheidsplatform Gouda (ondernemers), Stedin en de Gemeente Gouda. De regiegroep bereidt het advies voor over de energietransitie aan de gemeenteraad.

Daarnaast zijn er nog diverse inspraaktrajecten, zoals Kansentafels voor de Regionale Energie Strategie, een intensief inspraak-traject in de verkenningsbuurten via bewonersavonden en meerdere (buurt)enquêtes. Naarmate we dichterbij een aardgasvrije buurt komen, zal er ook steeds meer inspraak komen. Voor het definitief vaststellen van de Transitievisie Warmte is er voor alle belanghebbenden ook nog de mogelijkheid om te reageren naar de gemeente.

Hoe kan ik als bewoner deelnemen aan dit proces? In het proces is veel ruimte om het gesprek met bewoners te voeren. Wil je ook meedenken en op de hoogte blijven van inspraaktrajecten? Laat dit dan weten via energietransitie@gouda.nl.

Kan de gemeente mij dwingen om van het aardgas af te gaan? De impact van de energietransitie voor bewoners is groot. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol gekregen, maar bepaalt niet wat en wanneer je gaat investeren. Deze transitie zal alleen succesvol zijn als iedereen meedoet. Tot op heden hebben woningeigenaren zélf de laatste stem in de beslissing of hun huis van het aardgas gaat. De gemeente / overheid kan je hier niet toe dwingen.

Wat als je weinig geld kan uitgeven? Het is belangrijk dat alle bewoners mee kunnen én willen doen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Doordat de woningbouwcorporaties de uiteindelijke investeringen doen, kost de energietransitie voor huurders vaak minder. Voor woningeigenaren zal inderdaad een investering nodig zijn. Je kan natuurlijk het beste in verschillende stappen geld uitgeven voor het verbeteren van je huis. Gemeente Gouda zette daarnaast in haar Transitievisie Warmte een dringende oproep aan het Rijk om meer geld beschikbaar te stellen, zodat iedereen deze overstap kan betalen.