x
Centrum van de stad Gouda Markt Gouda vanaf de sint Janskerk gezien

Experts voor verduurzamen monumenten/erfgoed

De Rijksoverheid wil monumenten helpen verduurzamen. Dit doet zij om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te behalen. Dat is het meewerken aan CO2-reductie (dit is 40% in 2030 en 60% in 2040). Om erfgoed en monumenten door te geven aan volgende generaties, is energiebesparing noodzakelijk door de aanpassing van het pand aan de eisen en wensen van deze tijd. Het "Ontzorgingsprogramma" is bedoeld om eigenaren van monumenten te laten starten met isoleren en energie besparen.

Bij monumenten ligt de nadruk op het "ontzorgen" en bieden van concrete hulp, omdat eigenaren van deze panden over het algemeen niet de benodigde kennis hebben om te verduurzamen. De invulling van de begeleiding kan verschillen.
Wat kan een DuMo-adviseur betekenen:

- helpen om een keuze te maken uit verschillende duurzame maatregelen;
- het meelezen en beoordelen van plannen en/of offertes;
- aansluiten bij een bouwvergadering;
- inzicht geven in financieringsmogelijkheden;
- een financierings- of subsidieaanvraag regelen;
- de vergunningaanvraag doen;
- wegnemen van vragen of eventuele drempels.


Ben jij eigenaar van een moment? Doe dan de Zelfscan Duurzaam Monument via het Ontzorgingsprogramma

Het Programma biedt financiële bijdragen voor de uit te voeren onderzoeken en begeleiding bij uitvoering:
- voor het DuMo-advies wordt 50% vergoed tot een maximum van 1.750,- euro exclusief btw
- voor de begeleiding van de uitvoering wordt 100% vergoed tot een bedrag van maximaal 2.500,- euro.


D
e regels voor monumenten zijn niet veranderd, want monumenten verduurzamen blijft maatwerk!