x
Astrid den haan 20231025 MG 6145

tekst van de overeenkomst Energie Karavaan Gouda

energiebesparing voor koopwoningen in de gemeente Gouda

Een aantal organisaties gaat eigenaren helpen bij het energiezuiniger maken van hun woning

Eigenaren van koopwoningen worden buurt voor buurt geholpen bij het nemen van maatregelen om energie te besparen. Het gaat om maatregelen zoals isoleren en/of energie opwekken. Bewoners ontvangen een aanbod van Goudse bedrijven, dat voordelig is en van goede kwaliteit. Het Duurzaamheidsplatform Gouda, de Goudse Verduurzamingscombinatie, de Energiecoöperatie Gouda, en de gemeente Gouda maakten hierover afspraken. Samen vormen zij de Energie Karavaan Gouda.

De afspraken zijn:

De Energie Karavaan Gouda maakt het makkelijker voor eigenaren om keuzes te maken

Woningeigenaren hoeven niet alles zelf uit te zoeken. Ze ontvangen goede informatie over de te nemen maatregelen. Een team van professionele begeleiders van de Energiecoöperatie Gouda helpt bewoners in de buurt om de juiste keuzes te maken. Dit team overlegt hierover met de Goudse bedrijven en de gemeente Gouda. Daarna spreken ze samen met de bewoners een aanpak af voor de buurt.

Ongeveer 100 tot 150 woningen in een buurt ontvangen tegelijkertijd ondersteuning

Verduurzamen gaat makkelijker met meerdere woningen samen. Zeker als de woningen ongeveer dezelfde bouw hebben. Eigenaren kunnen dan dezelfde maatregelen nemen voor hetzelfde type woning. Voor eigenaren is het vaak ingewikkeld om alle technische mogelijkheden uit te zoeken. En om overzicht te krijgen van alle subsidies en manieren van financiering. Dan is het fijn hier samen naar te kijken en goede ondersteuning te krijgen. Ook bij de uitvoering van de plannen is hulp prettig. Zijn alle afgesproken aanpassingen in de woningen van een buurt klaar? Dan gaat de Energie Karavaan door naar een volgende buurt.

Bewoners van buurten ontvangen samen een goed aanbod - de bewoner bepaalt uiteindelijk zelf

De Energie Karavaan Gouda heeft als doel koopwoningen te verduurzamen. Daarvoor doen ze per buurt een goed aanbod aan woningeigenaren. Dat kan, omdat er naar meerdere woningen tegelijk wordt gekeken. Belangrijk daarbij zijn hoge kwaliteit, duidelijke garanties, minimale overlast en lagere kosten. De eigenaar beslist zelf om wel of niet mee te doen. Er is één contactpersoon voor het aanvragen van subsidies en eventueel financiering van de maatregelen. Ook tijdens de uitvoering van de plannen kunnen eigenaren op één plek terecht met hun vragen.

De uitvoering gebeurt vooral door lokale bouw- en installatiebedrijven

Voor Goudse bouw- en installatiebedrijven is het interessant om meerdere woningen tegelijk aan te pakken. Er is overzicht van de werkzaamheden over een lange tijd. En woningen die op elkaar lijken vragen om hetzelfde soort maatregelen. Daardoor kan voordeliger worden ingekocht.