x
Wethouder en raadsleden bij het informatiecentrum Heempad Bijeenkomst infocentrum 2 De bodem 2

Begin van mooiere en gezondere natuur in Gouda

Wethouder Klijmij van der Laan en kindernatuurwethouder Luc van Gastel openden het weekend van de Goudse biodiversiteit op zaterdag 9 september op het Heempad. Een actie van de gemeente en de natuurverenigingen KNNV- Gouda en het IVN. Na een bezoek aan de tentoonstelling deden zij samen met een aantal raadsleden mee aan verschillende onderzoeksactiviteiten buiten. Deze activiteiten gingen over bodem, water, lucht, planten en beestjes. Ook gingen zij op natuur-belevingspad en bezochten de stand van de tuinambassadeurs. Met dit weekend geven de gemeente en de natuurverenigingen een start om de problemen rond natuur en klimaat in de stad aan te pakken.

Kwetsbare natuur

Het gaat niet goed met de natuur en het klimaat. Ook in Gouda niet, ondanks wat lichtpuntjes. De sloten in en om Gouda zijn praktisch dood. In het groen overheersen vaak stikstofplanten zoals brandnetel, distel en braam. Andere planten met de dieren die daarbij horen verdwijnen, waardoor de hele natuur kwetsbaarder wordt. Veel wijken en tuinen zijn versteend, waardoor de temperatuur en luchtvochtigheid onaangenaam worden tijdens de warmere zomers en wateroverlast tijdens regenbuien toeneemt.

10 aanbevelingen

De gemeente Gouda en de natuurverenigingen willen dit veranderen. Dat kan alleen als ook bewoners, bedrijven en instellingen meewerken. De natuurorganisaties hebben daarom 10 aanbevelingen gedaan voor iedereen die zich in wil zetten. Ook hebben zij een lijst van 50 icoonsoorten samengesteld: dat zijn dieren en planten die voorkomen in een gezonde Goudse natuur. De tuinambassadeurs van de verenigingen helpen inwoners met de inrichting van hun tuin. De gemeente ondersteunt verschillende groene acties en ideeën van bewoners. Nieuwbouw moet altijd rekening houden met de natuur.

Aanbevelingen voor de gemeente

  1. Basis- en pluskwaliteit voor de natuur vaststellen.
  2. Waterkwaliteit verbeteren samen met de waterschappen, zodat onze sloten weer meer leven gaan bevatten.
  3. Meer natuurvriendelijke oevers.
  4. Groene verbindingen, zodat er genoeg ruimte is voor elke soort.
  5. Rust- en ruigtegebieden, maar ook rommelhoekjes om de biodiversiteit te vergroten.

Aanbevelingen voor inwoners

  1. Groene tuinen maken, zonder onnodige verharding. Meer bloeiende planten en struiken op balkon.
  2. Groene erfafscheidingen, bijvoorbeeld met heggen of met klimplanten begroeide schuttingen. Voor meer biodiversiteit.
  3. Een boom planten. Is goed voor vogels, bijen en vlinders.
  4. Een vijver aanleggen of cementbak plaatsen, voor kikkers en andere dieren zoals libellen, padden en salamanders.
  5. Een regenton of waterbak neerzetten om meer water in de tuinbodem te krijgen en daardoor een beter bodemleven.