x
Bloemenveld Berm met veel bloemen Heel veel bloemen Kievitsbloemen in grasveld Lieveheersbeestje op groen blad met dauw

Biodiversiteit en waterkwaliteit

De gemeente vindt de biodiversiteit en waterkwaliteit in Gouda belangrijk. Met biodiversiteit bedoelen we de verschillende soorten planten en dieren die in Gouda te vinden zijn. Om een beeld te krijgen van de biodiversiteit van Gouda, heeft de gemeente in 2022 onderzoek gedaan. Ook heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit.

Planten en dieren die in Zuid-Holland thuishoren

Gemeente Gouda onderzocht welke soorten planten, dagvlinders, sprinkhanen, hommels, libellen, amfibieën, reptielen (ringslangen) en vissen er in Gouda zijn en welke missen. Hieronder vallen ook alle 15 soorten die volgens de provincie Zuid-Holland belangrijk zijn voor de biodiversiteit en echt bij de Zuid-Hollandse natuur horen. Tijdens het onderzoek naar planten is een harkje voor waterplanten gebruikt en bij het onderzoek naar de verschillende diersoorten een schepnet en insectennet.

Waardevolle kennis en motivatie

Het onderzoek liet zien dat we in Gouda al veel doen voor de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door de aanleg van een systeem van natuurvriendelijke oevers en ecologisch beheerde bermen. We kunnen nog winst behalen door het natuurlijk maaibeheer uit te breiden, vooral op grasvelden. Het zeer grote aantal waarnemingen van planten en dieren dat in 2022 door vele vrijwilligers in de gemeente is verzameld laat zien dat inwoners waardevolle kennis en motivatie hebben.

Kwaliteit van het water

Daarnaast heeft de gemeente op sommige plekken de kwaliteit van het water gemeten. Er is onderzocht hoe doorzichtig het water is en hoe dik de sliblaag is. Ook neemt het Hoogheemraadschap van Rijnland op een aantal plekken waterproefjes om in het laboratorium verder te onderzoeken. Dat heeft het Hoogheemraadschap in 2008 ook al gedaan. Daarom kunnen we straks een interessante vergelijking maken tussen de waterkwaliteit in 2008 en nu en welke planten en dieren we hebben gevonden.

Vervolgonderzoek

Het onderzoek dat we 2022 gedaan hebben, is een zogenaamde nul-meting. Vanaf nu gaan we om de paar jaar weer opnieuw onderzoeken wat de biodiversiteit en waterkwaliteit in Gouda is. Zo kunnen we precies zien of het beter gaan en we de juiste maatregelen nemen.