x
  • home
  •   Afval
oogsten

Circulaire woningen gebouwd van gesloopte flats

De voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van drie portiekflats in Gouda Oost zijn gestart. De oude flats worden ‘donorgebouwen’. De oude materialen worden niet weggegooid, maar hergebruikt voor de bouw van nieuwe woningen.

Het materiaal dat vrijkomt bij de sloop wordt hergebruikt bij de bouw van 47 nieuwe sociale huurwoningen aan de Eendrachtsweg en Verzetslaan. Wethouders Rogier Tetteroo (Wonen) en Hilde Niezen (Duurzaamheid) hebben op 17 juni een donorbord aangebracht.

Oogsten van materialen

New Horizon voert de sloopwerkzaamheden uit namens Mozaïek Wonen. Het bedrijf hergebruikt de oude materialen van de flats om nieuwe materialen te maken. Zij verwerken bijvoorbeeld oud beton zodat het weer nieuw beton wordt en zij kunnen van oude bakstenen weer nieuwe bakstenen maken. New Horizon sloopt dus niet, maar ‘oogst’. Het is een unieke en bovenal circulaire aanpak. Het levert geen winst op in geld, maar wél winst voor het milieu. De nieuwe huizen en appartementen worden daarnaast allemaal energiezuinige huurwoningen in een groene omgeving.

De planning

De technische sloop van de oude flats start naar verwachting in het najaar. Tot die tijd blijft het donorbord op het gebouw staan. Mozaïek Wonen start in de eerste helft van 2022 met de bouw en verwacht in 2023 de woningen op te leveren.

donorbord

Wijkontwikkeling

Het project is onderdeel van de wijkontwikkeling in Gouda Oost. Hiervoor wordt door de gemeente Gouda in samenwerking met Woonpartners Midden-Holland en Mozaïek Wonen een aantal projecten uitgevoerd. Met het doel om een prettigere leefomgeving te creëren.