x
IMG 8464
Mgd Partners Cyclus

Cyclus

Cyclus brengt de verschillende afvalstromen naar verwerkers die de afvalstromen opwerken tot waardevolle grondstoffen:

• Gft wordt in gesloten composteerinstallaties gecomposteerd. Na twee tot drie weken is de compost klaar. Gft-compost is als bodemverbeteraar bruikbaar in de tuin en in de land- en tuinbouw. Steeds vaker wordt het gft-afval eerst vergist, wat groen gas oplevert.

• Plastic, metaal en drinkpakken (PMD) worden in een nascheidingsinstallatie gesorteerd, zodat de verschillende materialen kunnen worden hergebruikt. Van het plastic worden bijvoorbeeld shampooflessen, broodtrommels en emmers gemaakt. Van blik kunnen nieuwe blikjes en fietsen gemaakt worden. Drinkpakken worden onder andere pennen en krantenpapier.

• Oud papier en karton vormen de grondstof voor nieuwe nieuwe papier- en kartonproducten. De papiervezel kan tot zeven maal worden hergebruikt.

• Glas kan eindeloos hergebruikt worden zonder verlies van kwaliteit. De scherven van lege glazen flessen en potten worden opgewerkt tot glas voor de productie van nieuwe flessen en potten. Het gebruik van glasscherven voor het maken van nieuw glas levert een energiebesparing op van 15 procent. In nieuw verpakkingsglas wordt gemiddeld 60 procent oud glas (scherven) verwerkt. Dat bespaart grondstoffen. Kleurscheiding in de glasbak levert milieuwinst op. Als glas goed op kleur is gescheiden, kan van de glasscherven zuiver wit (doorschijnend), groen of bruin glas gemaakt worden. Van een mengsel, ook wel bont glas genoemd, kan alleen groen of bruin glas gemaakt worden.

• Restafval wordt in een afvalenergiecentrale verbrand. De verbranding levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. De asresten worden deels hergebruikt voor o.a. wegenbouw

Bezoek de website