x
Windmolen klein EAZ Twaalf Overzicht e1476786304392 Zonneboiler Zonnepanelen dak2 Ton Marlies Hageman09 Hybride installatie

Hoe verwarmen we straks ons huis?

Wanneer we praten over aardgasvrij moeten we alternatieve energiebronnen vinden om je huis te verwarmen en om stroom mee op te wekken.
Voor stroom en warmte zijn er verschillende oplossingen.

Om stroom op te wekken kan je:

- zonnepanelen aanschaffen
- een kleine windmolen op je erf zetten
- stroom afnemen van zonneparken of windmolenparken of van zonnepanelen die op een ander dak liggen.

Individuele manieren om je huis warm te krijgen:
Veel mensen verwarmen hun huis met behulp van aardgas en een CV-ketel. Daar willen we vanaf, dus wat kan er wel?
- helemaal elektrisch
- met zonnecollectoren en een zonneboiler
- met een warmtepomp

Er zijn 2 soorten warmtepompen, maar welke soort je ook kiest: ga eerst je huis goed isoleren, anders heb je wel erg veel warmte nodig!
- een hybride warmtepomp, die naast je CV ketel een gedeelte van de warmte opwekt en bij echte kou springt de cv ketel bij.
dit gebruik je wat vaker bij oudere woningen die niet erg goed geïsoleerd zijn.

- een warmtepomp die je cv ketel geheel vervangt. Dat houdt meteen in dat je wel wat meer stroom gaat verbruiken.
(daarom kopen mensen vaak ook nog zonnepanelen).


Warmte-oplossingen samen met de wijk of de stad:

- door je huis aan te sluiten op een warmtenet voor de buurt of wijk (die warmte kan bijv. komen uit restwarmte van de industrie)
- warmte halen uit water: aqua- of riothermie en door warmte te halen uit rioolwater/waterzuivering
- biogas is duurzaam opgewekt gas, dat je oneindig kan blijven produceren, bijvoorbeeld uit groene algen of koeienmest
- door biomassa waarvoor houtpulp of plantenresten de energie leveren
(deze oplossing staat onder druk, omdat hiervoor steeds vaker bossen worden gekapt, vanwege het tekort aan resthout)
- aardwarmte oftewel geothermie. Door diep of ultradiep te boren (vanaf 1,5 kilometer) kan de warmte van de aarde worden gebruikt.
(Gouda heeft een slappe bodem en daarom is deze techniek niet erg geschikt voor deze regio)

Bezoek de website