x
Kleine windmolen Zonneboiler Zonnepanelen op een dak Man en vrouw bij warmtepomp Hybride installatie

Welke energiebronnen zijn er? Hoe verwarmen we straks ons huis?

Hoe meer energie we uit zon en wind halen, hoe meer het aanbod afhankelijk is van het weer. Bij ongunstig weer zal onze energie ergens anders vandaan moeten komen. Bij te veel zon of wind moeten we juist proberen het overschot te bewaren voor later. Accu’s zijn met hun beperkte capaciteit hiervoor niet de oplossing. Wel kunnen we energie omzetten in waterstof en in die vorm opslaan voor momenten dat het aanbod aan groene energie weer te laag is. Zo vormt energie uit gasvormige moleculen een onmisbare buffer rond groene elektriciteit. Daarnaast blijven gas-moleculen ook in een klimaatneutrale energievoorziening onmisbaar. Omdat elektriciteit niet overal het meest geschikte alternatief is. En omdat het elektriciteitsnet nooit zo groot kan worden dat iedereen en alles op elk moment van de dag van elektriciteit kan worden voorzien. Daarom verwacht men dat ongeveer 50 procent van de energievoorziening in 2050 zal bestaan uit gasvormige en vloeibare moleculen. Dat zijn dan vooral duurzame gassen en verwarmd water. In de toekomst zal ons energiesysteem er dus heel anders uit zien. Er komen energiebronnen bij. Energie zal worden omgezet van de ene in de andere energiedrager. Ook wordt energie vaker lokaal opgewekt en gebruikt. Dat vergt een ander energiesysteem. Een systeem waarbinnen verschillende bronnen en infrastructuren slim met elkaar samenwerken.

Wanneer we praten over aardgasvrij moeten we alternatieve energiebronnen vinden om je huis te verwarmen en om stroom mee op te wekken.

Voor stroom en warmte zijn er verschillende oplossingen.

Zo kan je om stroom op te wekken:

 • zonnepanelen aanschaffen
 • een kleine windmolen op je erf zetten
 • stroom afnemen van zonneparken of windmolenparken of van zonnepanelen die op een ander dak liggen.

Individuele manieren om je huis warm te krijgen:

Veel mensen verwarmen hun huis met behulp van aardgas en een CV-ketel. Daar willen we vanaf, dus wat kan er wel?

 • helemaal elektrisch
 • met zonnecollectoren en een zonneboiler
 • met een warmtepomp

Er zijn 2 soorten warmtepompen, maar welke soort je ook kiest: ga eerst je huis goed isoleren, anders heb je wel erg veel warmte nodig!

 • een hybride warmtepomp, die naast je CV ketel een gedeelte van de warmte opwekt en bij echte kou springt de CV ketel bij. Dit gebruik je wat vaker bij oudere woningen die niet erg goed geïsoleerd zijn.
 • een warmtepomp die je cv ketel geheel vervangt. Een warmtepomp gebruikt wel iets meer stroom dan een CV-ketel, daarom kopen mensen vaak ook nog zonnepanelen. Maar een warmtepomp gebruikt helemaal geen gas, wat natuurlijk erg gunstig is.

Let op: een warmtepomp gebruikt wel veel meer stroom! Daarom worden die vaak gebruikt samen met zonnepanelen.


Warmte-oplossingen samen met de wijk of de stad:

 • door je huis aan te sluiten op een warmtenet voor de buurt of wijk (die warmte kan bijv. komen uit restwarmte van de industrie)
 • warmte halen uit water: aqua- of riothermie en door warmte te halen uit rioolwater/waterzuivering
 • biogas is duurzaam opgewekt gas, dat je oneindig kan blijven produceren, bijvoorbeeld uit groene algen of koeienmest
 • door biomassa waarvoor houtpulp of plantenresten de energie leveren
  (deze oplossing staat onder druk, omdat hiervoor steeds vaker bossen worden gekapt, vanwege het tekort aan resthout)
 • aardwarmte oftewel geothermie. Door diep of ultradiep te boren (vanaf 1,5 kilometer) kan de warmte van de aarde worden gebruikt (Gouda heeft een slappe bodem en daarom is deze techniek niet erg geschikt voor deze regio).
Bezoek de website