x
Huis van schimmels Strobalen

Doorbraak verwacht in biobased bouwen

Anne Koning

Hernieuwde aandacht biobased materialen

Het is een industrie die al tientallen jaren bewezen heeft dat het kan! Nieuw is de hernieuwde aandacht vanwege de positieve milieu-impact én de mogelijkheid om hout en biobased materialen grootschalig toe te passen in industriële bouw. “De biobased bouw zit in een opschalingsfase. Beleid kan daarbij stimulerend werken”, stelt gedeputeerde Anne Koning. “Veel bestaande normen, wetten en regels stimuleren traditioneel bouwen en remmen biobased bouwen. Bijvoorbeeld de rekenmethodieken om CO2-opslag mee te nemen of constructie-eisen die specifiek voor beton zijn opgesteld. Het belangrijkste obstakel is echter vaak sociaal van aard. Bouwers dienen de omslag te maken naar hergebruikte materialen of hernieuwbare (biobased) materialen en ook overheden moeten ervaring opdoen in de aanbesteding van dit soort projecten. Hier kan de provincie helpen door kennis te delen en te ondersteunen waar het nodig is.”

De stap van ambities naar echte realisatie kunnen we niet alleen

De provincie faciliteert de begeleiding van het Vernieuwersnetwerk Biobased Bouwen Zuid-Holland: een groot netwerk met vooraanstaande ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen. “Alleen door samenwerking in de keten kunnen we deze transitie versnellen. Aangezien ook andere provincies voor eenzelfde opgave staan is er via City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen een mooi samenwerkingsverband ontstaan. Zo kijken we met andere provincies en gemeenten naar mogelijkheden om gezamenlijk instrumenten te ontwikkelen. Inzichten uit dit netwerk en de projecten brengen we terug in het Vernieuwersnetwerk”

Doorbraakprojecten

De toekomstvisie van biobased bouwen voor de Provincie Zuid-Holland is rond. Het is nu tijd om de nodige transitiepaden en vervolgstappen te bepalen om de doelen te behalen. “Er wordt door de transitiebegeleiders Jan Rotmans van DRIFT en Leonie van der Steen van Squarewise een transitieagenda opgesteld, inclusief ‘doorbraakprojecten’. Dit zijn projecten die biobased bouwen in de praktijk brengen, de obstakels in het huidige systeem aantonen en hier een oplossing voor vinden. Dit soort projecten zijn nodig om biobased bouwen op te schalen tot een normale vorm van bouwen.”

Het belang van kennis delen

We staan aan de vooravond van de versnelling van biobased bouwen in Nederland en gezamenlijk kunnen we hier stappen in zetten. Het belang van kennis delen is dan ook bijzonder groot. Daarnaast zien we mooie voorbeelden van innovatieve houtbouwprojecten die laten zien dat het al gewoon kan. Laten we alle ervaringen delen!”

Geschreven door:

Wendy-Kristy Hoogerbrugge
Gepubliceerd op 17 maart 2022