x
Molens Polderpark verkleind Westergouwe 4 waterniveaus Polderpark Parkeerplaats water doorlatend Westergouwe

Een klimaat-adaptieve wijk, wat houdt dat in?

Westergouwe is een wijk met een mooie, groene omgeving voor mensen en dieren. Daarnaast zijn er ook plekken voor kinderen, zoals de natuurspeelplek of een trapveldje en je loopt zo het natuurgebied in om daar te wandelen of te fietsen. Het is bijzonder door de lage ligging met vier hoogte-niveaus van water in en om de wijk. De rivier ligt hoger dan de woningen, de keerwand is bedoeld om de huizen te beschermen tegen een vloedgolf van een eventuele dijkdoorbraak.

Meer en vaker regenen

Door het veranderende klimaat regent het vaker en met meer water tegelijk. Daarnaast worden de temperaturen hoger en zullen er steeds vaker periodes van droogte voorkomen. In Westergouwe is al over deze onderwerpen nagedacht bij de ontwikkeling van de wijk. Bij zware regens mag het water op straat even blijven staan en na een poosje weer wegzakken. Daarom zijn in Westergouwe de parkeerplaatsen gemaakt van grind met split (stukjes natuursteen) ertussen. Groen is natuurlijk ook belangrijk. Het geeft verkoeling en zorgt ervoor dat regenwater goed in de bodem wordt vastgehouden.

Natuurvriendelijke oevers

Het water in de sloten kan ook langer blijven staan, zodat de gemalen van het waterschap minder water tegelijk verwerken. Natuurvriendelijke oevers met veel oeverplanten zuiveren het water en zorgen daarmee voor een goede waterkwaliteit. Het gescheiden rioolsysteem zorgt er weer voor dat het regenwater van wegen en het regenwater van daken apart worden afgevoerd. Het water wordt zelfs eerst nog gezuiverd voordat het in de rivier komt, zodat het goed gebruikt kan worden voor tuinen en gewassen.

Plek voor planten en dieren

De leefbaarheid voor dieren en de kwaliteit van de natuur zijn belangrijk voor het hele ecosysteem van Westergouwe. In de openbare ruimte staan diverse bomen en planten die aantrekkelijk zijn voor verschillende soorten vogels en insecten. Daarnaast zijn er ook nestgelegenheden voor vogels in diverse gebouwen.

Rondom de woningen

Rondom de woningen is het volgende gedaan:

  • achtertuinen een bodem hebben van goede aarde in plaats van zand, klaar voor beplanting.
  • er geen schuttingen zijn als erfafscheiding, maar groene planten.
  • bijgebouwen als garages en bergingen groene daken hebben (met planten).
Westergouwe omgeven door 4 waterniveaus