x
Doneerring flesjes en blokjes

Proef met DoneerRingen voor statiegeldflesjes en -blikjes

Wie lege statiegeldflesjes of -blikjes kwijt wil, kan dat sinds 20 februari doen in een van de DoneerRingen aan prullenbakken in Gouda. De DoneerRing is een oranje rekje dat aan de prullenbak is vastgezet. Hierin zitten een aantal gaten waarin Gouwenaars een flesje of blikje kunnen zetten. Handig om zwerfvuil te verminderen en afval beter te scheiden. Bijkomend voordeel is dat een stadsgenoot op die manier de flesjes mee kan nemen voor het statiegeld. Als de verpakkingen uit de DoneerRing zijn meegenomen en ingeleverd, recyclet de fabrikant de verpakking.

Proef

Het gaat om een proef van 8 weken. De DoneerRingen zijn te vinden op op het station, in het centrum en op de route van het station naar het scholengebied Mammoet, de zogenaamde ‘snoeproute’.

De proef is geslaagd als de DoneerRing alleen gebruikt wordt waarvoor die bedoeld is. Dus alleen voor statiegelflesjes en -blikjes en niet voor ander afval. Ook moeten er minder flesjes in de afvalbakken zitten en mag de hoeveelheid zwerfafval hierdoor niet toenemen.