Persbericht Gemeente Verduurzaamt 32 Panden 28032019 Foto Iris Van Halewijn 190328 221401

Verduurzamen van 32 panden van de gemeente

Gouda moet toekomstbestendig worden! Dus gaan we eerst goed isoleren om zoveel mogelijk energie en CO2 te besparen.

De gemeente Gouda zet stappen richting verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. De Goudse ambitie is om energie- en CO2-neutraal te zijn in 2040. Daartoe worden bij 32 gemeentelijke panden duurzaamheidsmaatregelen getroffen. De gemeente wil het verduurzamen samen met de huurders doen. Aan directeur Tineke Maas van De Goudse Schouwburg overhandigde wethouder Thierry van Vugt een informatiebord voor schouwburgbezoekers over de verduurzamingsplannen. Deze plannen zullen samen met het groot-onderhoud van de Schouwburg een beter geïsoleerd en duurzaam pand opleveren.

Isoleren en energie besparen

Wethouder Van Vugt: “Gouda moet toekomstbestendig worden. In 2040 moet onze stad CO2-neutraal en aardgasloos zijn. Samen met inwoners en ondernemers gaat de gemeente nu stappen zetten voor later. Daarom gaat de gemeente haar eigen vastgoed verduurzamen. Dat varieert van kleine tot grote maatregelen.
Het zwembad Groenhoven kreeg zonnepanelen op het dak en zonnecollectoren zorgen voor 100.000 warme douchebeurten.
Een inventarisatie is gedaan in de Chocoladefabriek, het Cultuurhuis de Garenspinnerij, de kinderboerderij en buurtservicecentrum Lekkenburg. In de plannen worden verschillende duurzame oplossingen verwerkt.
Doordat er veel bezoekers naar deze gebouwen komen, maken we zichtbaar dat de gemeente Gouda duurzaamheid ook echt belangrijk vindt. Maar bovenal willen we Goudse bewoners en ondernemers enthousiast maken om ook zelf te beginnen met isoleren, energie te besparen of op een andere energiebron over te stappen.”

Maatregelen en opbrengst

Per pand is bekeken welke maatregelen het best kunnen worden uitgevoerd. De maatregelen zijn het uitvoeren van isolatiemaatregelen zoals dubbel HR++ glas, spouwwandisolatie, het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren of warmte-retourregelingen, het realiseren van een WKO (Warmte Koude Opslag)-installatie en toepassen van Ledverlichting. Het pand van het Buurtservicecentrum aan de Lekkenburg wordt gasloos. De ambitie is om uiterlijk in 2021 een reductie van minimaal 20% energie en 25% CO2-uitstoot te realiseren. In de loop van 2019 is al gestart met het leggen van zonnepanelen op twee sporthallen.

Foto: Iris van Halewijn