x
Gemeente Verduurzaamt 32 Panden

Verduurzamen van 32 panden van de gemeente

Gouda moet toekomstbestendig worden! Dus gaan we eerst goed isoleren om zoveel mogelijk energie en CO2 te besparen.

De gemeente Gouda zet stappen richting verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. De Goudse ambitie is om energie- en CO2-neutraal te zijn in 2040. Daartoe worden bij 32 gemeentelijke panden duurzaamheidsmaatregelen getroffen. De gemeente wil het verduurzamen samen met de huurders doen.

Isoleren en energie besparen

De gemeente Gouda zet stappen richting verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. De Goudse ambitie is om een reductie van minimaal 20% energie en 25% CO2-uitstoot te realiseren en bovendien energie- en CO2-neutraal te zijn in 2040. Daartoe worden bij 32 gemeentelijke panden duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Wethouder Thierry van Vugt (Vastgoed): “

Wethouder Van Vugt: “Gouda moet toekomstbestendig worden. In 2040 moet onze stad CO2-neutraal en aardgasloos zijn. Samen met inwoners en ondernemers gaat de gemeente nu stappen zetten voor later. Daarom gaat de gemeente haar vastgoed verduurzamen. Dat varieert van kleine tot grote maatregelen. De gemeente wil het verduurzamen wel samen met de huurders aanpakken. Door samenwerking met Sportpunt Gouda zijn er zonnepanelen op enkele sporthallen gelegd en ook op het Groenhovenbad. Daarnaast kamen er op het zwembad ook zonnecollectoren die warm water leveren (zelfs met zon in de winter) voor zo’n 100.000 warme douchebeurten. De Kinderboerderij aan de Bloemendaalseweg heeft inmiddels ook zonnepanelen. Buurtservicecentrum Lekkenburg (met de bibliotheek) is het eerste Nul-op-de-meter pand, dat betekent helemaal aardgasvrij, met goede isolatie, een warmtepomp en een warmte-terugwin apparaat. De komende tijd worden de Goudse Schouwburg en de Chocoladefabriek verduurzaamd. Doordat er veel bezoekers naar deze gebouwen komen, wordt zichtbaar dat de gemeente Gouda duurzaamheid heel belangrijk vindt en ook echt oppakt.
Maar bovenal proberen we Goudse bewoners en ondernemers enthousiast te maken om ook zelf een bijdrage te leveren en te verduurzamen.”

Maatregelen en opbrengst

Per pand is bekeken welke maatregelen het best kunnen worden uitgevoerd. De maatregelen zijn het uitvoeren van isolatiemaatregelen zoals dubbel HR++ glas, spouwwandisolatie, het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren of warmte-retourregelingen, het realiseren van een WKO (Warmte Koude Opslag)-installatie en toepassen van Ledverlichting. De ambitie is om een reductie van minimaal 20% energie en 25% CO2-uitstoot te realiseren.

Aan directeur Tineke Maas van De Goudse Schouwburg overhandigde wethouder Thierry van Vugt in 2019 een informatiebord voor schouwburgbezoekers over de verduurzamingsplannen. Deze plannen zullen samen met het groot-onderhoud van de Schouwburg een beter geïsoleerd en duurzaam pand opleveren.
Foto: Iris van Halewijn