x
Windturbine

Energie coöperatie "Gouda voor de Wind"

Vooral met het realiseren van nieuwe duurzame energiebronnen, specifiek met één of meer Goudse windmolens. Deze nieuwe Goudse duurzame windenergie kan ten goede komen aan Goudse inwoners, bedrijven en instellingen.

Meer in het algemeen wil 'Gouda voor de Wind' zo veel mogelijk bijdragen aan een meer duurzame samenleving, ook voor toekomstige generaties, in het bijzonder aan een meer duurzaam Gouda.

Stichting 'Gouda voor de Wind' is een burgerinitiatief, zonder winstoogmerk of commerciële belangen, bestaande uit Gouwenaren die betrokken zijn bij duurzaamheid en een ruime ervaring hebben bij grote (burger)projecten. In Nederland zijn er al veel succesvolle energieprojecten door burgers gerealiseerd.

Het project 'Gouda voor de Wind' kent een grote rol voor financiële participatie van Goudse inwoners en bedrijven. Samenwerking met overheden en andere maatschappelijke partners staat eveneens voorop.

Meer informatie is beschikbaar op www.goudavoordewind.nl en via het mailadres contact@goudavoordewind.nl.

Bezoek de website