x
Bewoners Dragen Gouda wit

Gouds Isolatie Programma

De gemeente Gouda helpt eigenaren van woningen bij het isoleren van hun huis op weg naar CO2-neutraal Gouda.

Tussen 2022 en 2040 wil de gemeente Gouda de Goudse woningen voldoende isoleren. Dit is een voorwaarde voor een aardgasvrije omgeving. Hoe de gemeente hierbij helpt staat in het Gouds Isolatie Programma (GIP). Ook staan in het GIP maatregelen voor de bestrijding van energiearmoede. De plannen die in het GIP staan worden de komende jaren uitgevoerd.

Het Gouds Isolatie Programma biedt ondersteuning op vier onderdelen:

1. Een collectieve actie voor isolatie van koopwoningen met E, F of G energielabel. Zoals collectieve inkoop van isolatie, een Goudse isolatiesubsidie, activeringscampagnes.

2. Aanpak voor bestrijding van energiearmoede. Zoals een huis-aan-huis aanpak, energieklussers, een witgoedregeling.

3. Monumenten en beschermd stadsgezicht. Zoals maatwerk in regels, Goudse isolatiesubsidie voor monumenten.

4. Meer ondersteunende activiteiten. Zoals energiecoaches, een mobiel energieloket, het digitale platform Maak Gouda Duurzaam.

Dit is een korte opsomming. Het Gouds Isolatie Programma zelf is uitgebreider en onderdeel van de Transitievisie Warmte van de gemeente Gouda.