x
20210912 150145 Gaai Ladybug g5c4c087c3 1920 Dikrandtonderzwam

Hoe biodivers is Gouda en omgeving?

Gouda meet... soorten planten en dieren

Heb je het boerenknoopje, het frietzakbekermos of de langsprietpopulierensnuittor al gespot? Deze soorten zijn allemaal in Gouda te vinden. In de zomer van 2022 begint de gemeente Gouda met het meten van de soorten planten en dieren in de stad. Zo ontstaat er een beeld hoe het staat met de biodiversiteit. Het onderzoeksbureau Viridis bekijkt ook hoe het met de waterkwaliteit staat. De komende maanden zijn mensen van dit bureau dus in bermen en bij sloten te vinden om de flora en fauna in beeld te brengen. Libellen stellen bijvoorbeeld hoge eisen aan de waterkwaliteit, dus als je die ziet vliegen dan weet je dat het goed zit.
De afgelopen jaren zijn de vele soorten wel schrikbarend achteruit gegaan. Zo is er bij de insecten een gemiddelde afname van 33% en komen er 49% minder bijen-soorten voor.

Je kunt zelf ook meetellen!
Voor Gouda750 willen we in de komende maanden 750 nieuwe soorten ontdekken. Hiervoor kun je de app ‘ObsIdentify’ op je telefoon of tablet installeren en op zoek gaan naar vogels, planten en insecten. Alles wat je ziet wordt verzameld op waarneming.nl. Degene met de meeste waarnemingen maken kans op een mooie prijs. Elke twee maanden (mei en juni, juli en augustus, en september en oktober) wordt er een prijs uitgereikt aan degene die in die tijd de meeste waarnemingen heeft gedaan. Wie eind juni, augustus of oktober dus bovenaan de ranglijst staat wordt hierover bericht.
Op de website www.waarnemingen.nl kan je de Bioblitz van Gouda vinden! Hier staan alle Goudse waarnemingen vermeld.

Gouda meet en meet jij mee?

Bekijk deze lijst met richt-soorten

Hieronder een opsomming waarvan de gemeente Gouda graag waarnemingen ziet (velen staan namelijk op de rode lijst).
En nog een tip: doe voorzichtig als je op pad gaat, loop niet zomaar door de wilde orchideeën bijvoorbeeld om een andere soort te fotograferen!

Flora (geordend van water naar land)

Krabbenscheer
Waterviolier
Glanzig fonteinkruid
Waterdrieblad
Gewone dotterbloem (icoonsoort)
Moeraskruiskruid
Grote Ratelaar
Echte Koekoeksbloem
Rietorchis (icoonsoort)
Kale Jonker
Gulden boterbloem
Wilde hyacint (icoonsoort)
Brede wespenorchis
Tongvaren
Steenbreekvaren

Fauna

Dagvlinders:
Argusvlinder (icoonsoort)
Bruin blauwtje
Icarusblauwtje
Kleine vuurvlinder
Oranjetipje

Libellen:
Glassnijder (icoonsoort)
Groene glazenmaker (icoonsoort)
Viervlek
Vroege glazenmaker

Sprinkhanen:
Moerassprinkhaan

Hommels:
Weidehommel (icoonsoort)

Amfibieën en reptielen:
Rugstreeppad (icoonsoort)
Ringslang

Aanvullend:
Kleine marterachtigen (hermelijn, wezel, bunzing)
Egel