x
Excursie Bloemenveld Kleine libelle op hand Visjes in bak tijdens excursie Dikrandtonderzwam Lieveheersbeestje op blad

Hoe biodivers is Gouda en omgeving? Ontdek het zelf!

Gouda meet... soorten planten en dieren

Heb je het boerenknoopje, het frietzakbekermos of de langsprietpopulierensnuittor al gespot? Deze soorten zijn allemaal in Gouda te vinden. In de zomer van 2022 worden diverse soorten planten en dieren gemeten in de stad. Zo ontstaat er een beeld hoe het staat met de biodiversiteit. Het onderzoeksbureau Viridis bekijkt ook hoe het met de waterkwaliteit staat. De komende maanden zijn mensen van dit bureau dus in bermen en bij sloten te vinden om de flora en fauna in beeld te brengen. Libellen stellen bijvoorbeeld hoge eisen aan de waterkwaliteit, dus als je die ziet vliegen dan weet je dat het goed zit.
De afgelopen jaren zijn de vele soorten wel schrikbarend achteruit gegaan. Zo is er bij de insecten een gemiddelde afname van 33% en komen er 49% minder bijen-soorten voor.

Je kunt zelf ook meetellen!

We willen in de komende maanden 7500 soorten planten en dieren ontdekken. Hiervoor kun je de app ‘ObsIdentify’ op je telefoon of tablet installeren en op zoek gaan naar vogels, planten, dieren en paddenstoelen. Alles wat je ziet wordt verzameld op waarneming.nl.
Op de website www.waarnemingen.nl kan je onder de tab community de Bioblitz van Gouda vinden! Bekijk alle Goudse waarnemingen. Gouda Meet en meet jij mee?

Excursie

Op sommige momenten is er een excursie om soorten te ontdekken samen met een bioloog of ecoloog. Houd de nieuwsberichten hiervoor in de gaten of geef je op voor de nieuwsbrief via duurzaam@gouda.nl.

Bekijk deze lijst met richt-soorten

Hieronder een opsomming waarvan de gemeente Gouda graag waarnemingen ziet (velen staan namelijk op de rode lijst).
En nog een tip: doe voorzichtig als je op pad gaat, loop niet zomaar door de wilde orchideeën bijvoorbeeld om een andere soort te fotograferen!

Flora (geordend van water naar land)

 • Krabbenscheer
 • Waterviolier
 • Glanzig fonteinkruid
 • Waterdrieblad
 • Gewone dotterbloem (icoonsoort)
 • Moeraskruiskruid
 • Grote Ratelaar
 • Echte Koekoeksbloem
 • Rietorchis (icoonsoort)
 • Kale Jonker
 • Gulden boterbloem
 • Wilde hyacint (icoonsoort)
 • Brede wespenorchis
 • Tongvaren
 • Steenbreekvaren

Fauna:

 • Dagvlinders
 • Argusvlinder (icoonsoort)
 • Bruin blauwtje
 • Icarusblauwtje
 • Kleine vuurvlinder
 • Oranjetipje

Libellen:

 • Glassnijder (icoonsoort)
 • Groene glazenmaker (icoonsoort)
 • Viervlek
 • Vroege glazenmaker

Sprinkhanen:

 • Moerassprinkhaan Hommels
 • Weidehommel (icoonsoort)

Amfibieën en reptielen:

 • Rugstreeppad (icoonsoort)
 • Ringslang Aanvullend:
 • Kleine marterachtigen (hermelijn, wezel, bunzing)
 • Egel