x
CO2 met pijp 2

Hoeveel broeikasgas stoot je huishouden uit?

Hoeveel broeikasgas stoot jouw huishouden precies uit? Milieu Centraal rekent het je voor! Een huishouden stoot jaarlijks gemiddeld 19.000 kilo CO2 uit. De keuzes die je maakt voor je huis, vervoer, kleding, spullen en voeding hebben impact op je CO2-uitstoot. Wil je de uitstoot van jou of je gezin verlagen? Meer inzicht in het verbruik van je huishouden en je kosten voor energie zorgt ervoor dat je kan zien wat het effect is van je inspanningen.

Met behulp van de Klimaatklappers kun je je CO2-uitstoot verlagen. Wil je weten of je al goed bezig bent voor het klimaat? Vul de vragen in en ontdek hoeveel CO2 in jouw huishouden per jaar vrijkomt en hoe goed je daarmee scoort voor het klimaat.

Handig bij het invullen

Onderstaande onderwerpen zijn handig om bij de hand te hebben als je de test invult. Als je het niet weet, kun je ook kijken naar de gemiddelden die in de test genoemd worden.

  • Het jaaroverzicht van je energierekening
  • Info over je reisgedrag en vervoer
  • Info over wat je regelmatig koopt
  • Handig bij het invullen
  • CO2-voetafdruk vs. ecologische voetafdruk
  • Wat kun je zelf doen
  • Over deze test

  • Kijk op de website van milieucentraal wat broeikasgassen zijn

    Wat veroorzakt de meest co2 uitstoot