x
infographic Regionale Energiestrategie

Regionale Energie Strategie overleg met inwoners/ondernemers

Regionale Energie Strategie 1.0 van Midden-Holland

In samenspraak met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties heeft de regio Midden-Holland in de eerste versie van de Regionale Energie Strategie (RES) zoekgebieden aangewezen die geschikt zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie uit zon en wind. De voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op grote daken, bij zuiveringsinstallaties en langs wegen. Volksvertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen en de provincie besluiten voor 1 juli of ze hiermee akkoord zijn.

Zon en wind

Zonnepanelen maken de meeste kans in deze regio. Deze kunnen geplaatst worden op bijvoorbeeld grote daken van bedrijven, op parkeergarages en op waterbassins bij de glastuinbouw. Wegen en spoorlijnen bieden ook mogelijkheden. Zoals langs de A12, A20 en N11. Boerenerven kunnen ook geschikt zijn voor zonnepanelen, soms samen met kleine windmolens. Er is gekeken hoe zonnepanelen gecombineerd kunnen worden met plekken waar de landbouw verandert door bodemdaling of waar in de toekomst woningen worden gebouwd. Als zonnepanelen bij elkaar onvoldoende elektriciteit opwekken zijn ook windmolens nodig. De reserve-zoekgebieden die hiervoor in beeld zijn, liggen langs de A12 en N11. Inwoners en ondernemers kunnen zelf het initiatief nemen voor het plaatsen van windmolens. Daar moet dan wel draagvlak voor zijn.

Inwoners profiteren mee

Het plaatsen van zonnepanelen en windmolens kan voor omwonenden tot bezwaren leiden. De regio vindt het daarom belangrijk dat inwoners kunnen meeprofiteren. Bijvoorbeeld door mee te doen met energieprojecten waar zij mede-eigenaar van kunnen worden.

Kaart regio Midden Holland 5 gemeenten

Hieronder is de publiekssamenvatting van de RES 1.0 te bekijken.

Bezoek de website

Download bestanden:

Publiekssamenvatting RES (930,183 KB)