x
Bord met uitleg over de tentoonstelling Duurzame Stad 2023 Een van de ontwerpen Duurzame Stad 2023 Een van de ontwerpen Duurzame Stad 2023 Een van de ontwerpen Duurzame Stad 2023 Leerlingen in de zaal luisteren naar feedback op de ontwerpen van Duurzame Stad 2023 Jongen bekijkt ontwerp Duurzame Stad 2023 Meisje maakt foto van een ontwerp Duurzame Stad 2023

Leerlingen maakten duurzame ontwerpen voor de Kadenbuurt in Gouda

Leerlingen van GSG Leo Vroman, het Driestarcollege en het Antoniuscollege maakten duurzame ontwerpen voor de Kadenbuurt in Gouda. Vrijdag 9 juni kregen alle ontwerpgroepen advies van deskundigen bij het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) in Arti Legi. Daar was ook de tentoonstelling van alle ontwerpen.

Zelf ervaren

Met deze ontwerpopdracht konden leerlingen ervaren wat er komt kijken bij het voorbereiden van een buurt op de toekomst. Ze moesten daarbij rekening houden met verschillende duurzaamheidsthema’s, zoals omgaan met klimaatverandering, energiebesparing, duurzaam bouwen en wonen, biodiversiteit, bodemdaling en duurzaam vervoer. En de leerlingen hebben ook goed nagedacht over het betrekken van inwoners bij de oplossingen. Experts van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen, de gemeente en de ODMH namen hen mee in alle mogelijkheden daarvoor. Het niveau van de ontwerpen voor de buurt was hoog.

Van wateropslag tot mini-windmolens

Bij de ontwerpen waren bijvoorbeeld overkappingen over straten te zien tegen wateroverlast en hitte, en extra wateropslag onder groene speeltuinen of de parkeerplaatsen bij de Schouwburg. Er was ook veel aandacht voor vergroening van de wijk, met moestuinen, sedum daken en groene parkeerplaatsen. Voor duurzame energie werd gekeken naar grootschalige ondergrondse batterijen, lantaarnpalen met zonnepanelen of mini-windmolens in de wijk.

De ontwerpen zijn een inspiratie voor toekomstige duurzame buurten in Gouda!

Over Duurzame Stad 2023

Jaarlijks organiseert de gemeente Gouda de Ontwerpopdracht Duurzame Stad in samenwerking met de ODMH. Dit jaar ook in samenwerking met het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen en Campus Gouda. Wethouder Michel Klijmij - van der Laan gaf het startsein in de bioscoop in Gouda. Meer dan 100 leerlingen van 3 middelbare scholen gingen vervolgens aan de slag met de opdracht.