x
Visueel Verslag kansentafel Gouda Afbeelding windmolens 1

Ideeën waar kunnen windmolens & zonneparken?

Kansentafel 10 december 2020

Nederland is hard aan de slag om in 2050 volledig te zijn overgestapt op schone en duurzame energie. De Regionale Energiestrategie (RES) is een document waarin we beschrijven hoe en waar we duurzame elektriciteit (bijvoorbeeld: zon en wind) gaan opwekken en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken, net zoals de opslag en het vervoer van energie en warmte. Deze keuzes maken we met elkaar vanuit regionale samenwerking en betrokkenheid voor de natuur en het landschap. De regio Midden-Holland wordt gevormd door: de gemeente Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

De RES is een plan met daarin aangegeven waar windmolens en zonnepanelen kunnen komen. Na overleg met bewoners en ondernemers staan er ook keuzes in voor de verdeling van duurzame warmte in de regio. Hier werken vijf gemeenten samen, de waterschappen en de provincie, daarom zullen zij samen beslissen over de RES. De ruimte in de stad en op het platteland verandert door de keuzes die in de RES worden gemaakt.
We hebben allemaal een belang om de energietransitie te laten slagen. Dat belang is voor iedereen anders. De een is gemotiveerd vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voor een schone leefomgeving met minder CO2-uitstoot. Een ander ziet kansen op het gebied van innovatie, werkgelegenheid of een aantrekkelijke plek voor bedrijven. Voor veel inwoners en bedrijven is een betaalbare energierekening een belangrijke drijfveer.

Een eerste (digitale) bijeenkomst op 10 december 2020 met diverse bewoners gaf de mogelijkheid om mee te denken en je uit te spreken waar (grote en kleine) windmolens of zonneweides zouden kunnen komen.

Kansentafel

Kansentafel stad en platteland

Een niet bestaande locatie liet bedrijventerreinen zien, een rijksweg, boerenland, maar ook een stuk stad, rivier en een recreatiegebied.
Bewoners konden zo aangeven waar zij windmolens en zonne-weides wel of niet een goed idee vonden.

welke locaties wel of niet windmolens zonnepanelen

Locaties en Weetjes

Bijgewerkt Kansentafel

Bekijk dit filmpje even...

Bezoek de website

Download bestanden:

Publiekssamenvatting RES voorstel Midden Holland (977,342 KB)