x
Afbeelding windmolens 1

De Regionale Energie Strategie (RES)

Wat is de Regionale Energiestrategie?


Nederland is hard aan de slag om in 2050 volledig te zijn overgestapt op schone en duurzame energie. De Regionale Energiestrategie (RES) is een document waarin we beschrijven hoe en waar we duurzame elektriciteit (bijvoorbeeld: zon en wind) gaan opwekken en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken, net zoals de opslag en infrastructuur voor energie en warmte. Deze keuzes maken we met elkaar vanuit regionale samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid voor de natuur en het landschap. De regio Midden-Holland wordt gevormd door: de gemeente Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

De RES is een plan met locaties van energieprojecten, die uiteindelijk worden uitgevoerd. Er staan ook keuzes in voor de verdeling van duurzame warmte in de regio. Hier werken de deelnemende 5 gemeenten samen, de waterschappen en de provincie, daarom zullen zij beslissen over de RES. Zo kunnen de keuzes die in de RES worden gemaakt vervolgens worden vastgelegd in ruimtelijk beleid. Daarnaast zijn er vele partijen nodig voor de uitvoering van de RES. Ook zij moeten zich kunnen vinden in de keuzes die gemaakt zijn.

We hebben allemaal een belang om de energietransitie te laten slagen. Dat belang is voor iedereen anders. De een is gemotiveerd vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voor een schone leefomgeving met minder CO2-uitstoot. Een ander ziet kansen op het gebied van innovaties, werkgelegenheid of een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Voor veel inwoners en bedrijven is een betaalbare energierekening een belangrijke drijfveer.

Bezoek de website

Download bestanden:

Publiekssamenvatting RES voorstel Midden Holland (977,342 KB)