x
Kijken legen OGC

S.O.G. (Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda)

De S.O.G. (Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda) zet zich actief in voor een schone, duurzame binnenstad. Zo onderzoekt de overkoepelende vereniging, die de belangen behartigt van de ondernemers(verenigingen) in de Goudse binnenstad, samen met de horeca en de gemeente de verschillende mogelijkheden voor het aanbieden en ophalen van horeca-afval.

Individuele containers zorgen immers voor extra vervuiling en ontsieren het aanzicht. En de vele verschillende vervoerbewegingen zijn niet duurzaam! Ook heeft de S.O.G. een eenmansbedrijf ingehuurd dat op zon- en feestdagen, als het reguliere schoonmaakbedrijf Cyclus niet of slechts beperkt inzetbaar is, het kernwinkelgebied schoonmaakt en -houdt. In dit project verleent ook NederlandSchoon assistentie.

Bezoek de website