x
Flatgebouw in Gouda

SVVE subsidie voor VvE's

SVVE subsidie

Met de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) komt er in het voorjaar van 2023 één regeling voor het volledig verduurzamen van het hele VvE-gebouw: subsidie voor energieadvies, een duurzaam meerjaren-onderhoudsplan (DMJOP), procesbegeleiding, isolatiemaatregelen en duurzame warmtetechnieken, zoals warmtepompen, zonneboilers en centrale aansluiting op het warmtenet. Daarnaast maakt de SVVE het mogelijk om voor één isolatiemaatregel subsidie aan te vragen.
De lat om voor subsidie in aanmerking te komen wordt dus lager gelegd voor VvE’s. Het maximale subsidiebedrag van € 10.000,- euro per appartement wordt verhoogd naar € 15.000,- euro per appartement. Verder is bij het uitvoeren van een zeer energiezuinig pakket (ZEP) subsidie mogelijk voor professionele bouwbegeleiding.

Versnellingsagenda

De verbeteringen van financiering van VvE’s is onderdeel van de versnellingsagenda voor de verduurzaming voor VvE-gebouwen. Deze versnellingsagenda wordt begin 2023 in nauwe samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de andere stakeholders in dit veld uitgewerkt. Hierover zal de Kamer in het voorjaar nader geïnformeerd worden.

In de versnellingsagenda worden de volgende onderdelen uitgewerkt:

  1. Versnelling grote VvE’s. Gezamenlijk inzet van alle betrokken partijen om grote VvE’s de komende jaren grotere stappen te laten maken naar verduurzaming;
  2. Ondersteunen van (vooral kleine) VvE’s, met voorrang in kwetsbare wijken, die nog geen functionerende VvE-organisatie hebben;
  3. Aanpassing besluitvorming. Aanpassing van bepaalde (besluitvormings)regels voor VvE's bij verduurzaming;
  4. Verbetering informatievoorziening en ontzorging. Verbeterde informatievoorziening voor individuele appartementseigenaars en VvE’s en een landelijk dekkend marktaanbod van ontzorging;
  5. Verbetering financiële ondersteuning. De Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaren (SVVE) is gestart vanaf 1 januari 2023 en de financiering van het het Warmtefonds voor kleine VvE's vanaf december 2022.

    Meer informatie over subsidie VvE's vanuit de rijksoverheid
Bezoek de website