x
Flatgebouw in Gouda

SVVE subsidie voor VvE's

SVVE subsidie

Met de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) is er één regeling voor het volledig verduurzamen van het hele VvE-gebouw: subsidie voor energieadvies, een duurzaam meerjaren-onderhoudsplan (DMJOP), procesbegeleiding, isolatiemaatregelen en duurzame warmtetechnieken, zoals warmtepompen, zonneboilers en centrale aansluiting op het warmtenet. Daarnaast maakt de SVVE het mogelijk om voor één isolatiemaatregel subsidie aan te vragen.
De lat om voor subsidie in aanmerking te komen wordt dus lager gelegd voor VvE’s. Verder is bij het uitvoeren van een zeer energiezuinig pakket (ZEP) subsidie mogelijk voor professionele bouwbegeleiding.

Let op: het is belangrijk dat je de subsidie aanvraagt vóórdat je de isolatiemaatregelen laat uitvoeren, duurzame warmteopties aanschaft of een centrale aansluiting op het warmtenet regelt. Dit geldt ook voor de aanvullende energiebesparende maatregelen.

Versnellingsagenda

De verbeteringen van financiering van VvE’s is onderdeel van de versnellingsagenda voor de verduurzaming voor VvE-gebouwen. Deze versnellingsagenda wordt in nauwe samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de andere stakeholders uitgewerkt. Hierover zal de Kamer in het voorjaar nader geïnformeerd worden.
In de versnellingsagenda worden de volgende onderdelen uitgewerkt:

  1. Versnelling grote VvE’s. Gezamenlijk inzet van alle betrokken partijen om grote VvE’s de komende jaren grotere stappen te laten maken naar verduurzaming;
  2. Ondersteunen van (vooral kleine) VvE’s, met voorrang in kwetsbare wijken, die nog geen functionerende VvE-organisatie hebben;
  3. Aanpassing besluitvorming. Aanpassing van bepaalde (besluitvormings)regels voor VvE's bij verduurzaming;
  4. Verbetering informatievoorziening en ontzorging. Verbeterde informatievoorziening voor individuele appartementseigenaars en VvE’s en een landelijk dekkend marktaanbod van ontzorging;
  5. Verbetering financiële ondersteuning. De Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaren (SVVE) is gestart vanaf 1 januari 2023 en de financiering van het het Warmtefonds voor kleine VvE's vanaf december 2022.

    Meer informatie over subsidie VvE's vanuit de rijksoverheid
Bezoek de website