x
  • home
  •   Subsidies
Groepouderen Logo provincie Zuid Holland

Subsidie advieskosten voor een duurzaam bouwplan nieuwe woonvormen

Subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven provincie Zuid-Holland (woningbouw)

Verenigingen, wooncoöperaties en stichtingen in Zuid-Holland kunnen een aanvraag indienen bij de provincie voor een bijdrage uit de Subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven Zuid-Holland.

Doel van de regeling is het stimuleren van (innovatieve) collectieve wooninitiatieven, nieuwbouw geïnitieerd door bewoners zelf. Dit zorgt voor het vergroten van de bekendheid met en aanbod van collectieve woonvormen en aandacht voor diversiteit in de woningvoorraad.
In de begroting van de provincie is er in totaal € 75.000,- beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling in 2023.

Aanvragen

De regeling biedt initiatiefnemers de mogelijkheid om € 15.000,- aan te vragen voor de inhuur van een professioneel begeleider bij het opstellen van een projectplan waarin de haalbaarheid van het project wordt onderzocht. Voor de aanvraag moeten initiatiefnemers aantonen in welke rechtsvorm (vereniging, stichting of wooncoöperatie) ze de aanvraag doen en welke deelnemers de groep bevat. De subsidieregeling staat uitsluitend open voor verenigingen, wooncoöperaties en stichtingen in Zuid-Holland. De beschikbare middelen worden verdeeld over de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als op één dag, het beschikbare budget wordt overschreden, wordt er geloot. Lees wel even goed de voorwaarden!

Vereisten

Voordat je een aanvraag indient is het aan te raden dat je eerst contact opneemt met de onderstaande contactpersoon. Zij kan je begeleiden bij het invullen van het aanvraagformulier en de verplichte bijlagen: Nicolien de Heer, 0631134892, n.de.heer@pzh.nl.

Als je overweegt een aanvraag te doen, lees dan de subsidieregeling met toelichting door waarvan de link is opgenomen onderaan deze pagina.

Bezoek de website