x
Groen dak 2

Subsidie voor groene daken

Zowel de gemeente Gouda als het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard geven subsidie op de aanleg van een groen dak. Bekijk hier de voorwaarden en mogelijkheden.

Subsidie van de gemeente Gouda

De gemeente Gouda wil dakeigenaren stimuleren om een groen of blauw dak aan te leggen. Daarom kunnen inwoners en ondernemers in heel Gouda het hele jaar subsidie aanvragen voor de aanleg hiervan.

Voorwaarden subsidie

 • Het dak moet minimaal 10m2 groot zijn, is je dak niet groot genoeg? Vraag dan subsidie aan samen met je buren!
 • Het pand moet ouder zijn dan 2 jaar.
 • Het pand ligt in de bebouwde kom.
 • Je bent nog niet begonnen met aanleggen.
 • Subsidie is een vast bedrag per m2 met een maximum van 50% van de kosten en een maximum van € 5.000,-, € 7.500,- respectievelijk € 10.000,- voor extensieve groene daken, intensieve groene daken en blauwe daken.

NB Op dit moment is het (tijdelijk) niet mogelijk om subsidie aan te vragen bij de gemeente.

Subsidie van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Ook het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) heeft een subsidie opengesteld voor het aanleggen van groene daken. Voor Gouda geldt dit echter voor een beperkt aantal buurten. Dit omdat andere delen van de stad behoren bij het Waterschap Rijnland. Zoek daarom eerst uit onder welk waterschap jouw huis valt.

Het HHSK geeft ook subsidie op andere maatregelen die vergroenen. De subsidie per maatregel is:

 • € 10,- per toegevoegde vierkante meter groenoppervlak;
 • € 20,- per toegevoegde vierkante meter afgekoppeld oppervlak;
 • € 300,- per toegevoegde kubieke meter waterberging.

Per aanvraag mogen meerdere maatregelen gecombineerd worden. De subsidie bedraagt per aanvraag ten hoogste € 50.000.

  Bekijk de subsidievoorwaarden op de website van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Hier kunt u ook de subsidieaanvraag doen.

  Let op: maximaal 3 maanden na de factuurdatum kan deze subsidie worden ingediend!