x
Projecten goudse poort Groenblauwe bedrijventerreinen

Deadline voor het verduurzamen kantoren

Maak plannen om je bedrijfspand te verduurzamen

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Deze regels gelden al vele jaren, maar de deadline komt nu in zicht.
Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag je het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken.
De verplichting geldt niet als het kantoor:

  • kleiner is dan 100 vierkante meter;
  • een monumentenstatus heeft zoals bepaald in de Erfgoedwet of aangewezen is in een verordening;
  • voor minder dan 50% onderdeel is van een multifunctioneel gebouw;
  • hoogstens nog twee jaar wordt gebruikt;
  • wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
  • geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • maatregelen moet treffen die een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

De eigenaar van het kantoorpand is verantwoordelijk. Een huurder is niet verantwoordelijk voor het voldoen aan de verplichting, wel kan de huurder de eigenaar wijzen op de verplichting en aansporen tot het nemen van maatregelen. Veel eigenaren zijn al op de hoogte gebracht van deze labelplicht middels een brief die verzonden is door de ODMH, namens de gemeente Gouda. Uit onderzoek blijkt echter dat veel kantoren die gebouwd zijn na 1998 nog geen label hebben aangevraagd, terwijl ze mogelijk wel voldoen aan de label C-eis. Deze panden zijn vaak zonder aanpassingen zuinig genoeg. Regel de aanvraag dan nog dit jaar!
En ga je aan de slag? Kijk dan eerst even naar mogelijke subsidies

Je kan op de website van de overheid, www.EP-Online.nl, nagaan of je een geregistreerd label hebt. Heb je nog geen label en val je onder de voorwaarden? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het Duurzaam Bouwloket van de gemeente Gouda: https://www.duurzaambouwloket.nl.

Op de website van de rijksoverheid: www.RVO.nl staat een handig stappenplan. Weet je niet of deze plicht van toepassing is op jouw situatie of heb je vragen hierover? Neem gerust contact op met Jeanet Mellema via energie@odmh.nl of bel 088 -5450001.