x
Nieuw veld ONA 2 foto Astrid den Haan ONA IMG 1507 ONA 2021 06 04 10 57 15 ONA 2021 06 04 10 56 13 ONA 2021 06 08 09 27 31 ONA 2021 06 08 08 25 46 Nieuw veld VV ONA foto Astrid den Haan

Voetbalveld ONA is nu ook waterberging

Grasveld met een drie-dubbele functie

Het klimaat verandert. Zware regenbuien worden afgewisseld met periodes van droogte. Korte Akkeren is een wijk die sterk versteend is, daardoor staan delen van straten regelmatig onder water. Dat gebeurde ook bij het grasveld van voetbalvereniging ONA. Dit komt o.a. doordat het veld zakte door bodemdaling en het veld inmiddels bijna hetzelfde niveau had van het waterpeil in de sloten. Wanneer het hard regende kon het grasveld geen regenwater meer opnemen omdat de grond al nat was door een hoge grondwaterstand en een hoog waterpeil. Eendjes zwommen regelmatig op het grasveld, dat was een vreemd gezicht. Wat te doen? Wanneer de velden zouden worden opgehoogd konden de waterproblemen in andere delen van de wijk juist groter worden.

Sportpunt Gouda besloot samen met het waterschap Rijnland en de Gemeente Gouda om bij het ophogen van het veld circa 7.500 m2 aan kunststof kratten neer te leggen. Deze waterbergende kratten, kwamen onder het grasveld te liggen. Bij zware regenbuien wordt zowel het regenwater als het stijgende waterpeil tijdelijk opgeslagen in totaal 600 kubieke meter. Daarna kan het water weer in de bodem zakken of teruglopen in de sloten. Naast dat het veld goed bespeelbaar blijft zorgt het grasveld nu ook voor droge voeten in de wijk.

De kratten zijn opnieuw te gebruiken en worden gemaakt van recyclede kunststof materialen. Wanneer de bodem in de toekomst toch weer verder zakt kunnen de kratten bij een volgende veldrenovatie opnieuw worden gebruikt om optimaal water te bergen.

Het grasveld is voor de zomer 2021 ingezaaid en er kon daarna op iets hoger niveau gevoetbald worden!
De jonge voetballertjes hebben het veld voor het eerst weer uitgeprobeerd en het speelde fantastisch. Zo op het eerste gezicht lijkt het een gewoon grasveld. de technologie zit verstopt onder de grond.