Energietransitie Ton Marlies Hageman03

Energiebesparende maatregelen

De rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Om pandeigenaren aan te moedigen energiebesparende maatregelen te nemen stelde de overheid geld beschikbaar. Met goede isolatie heb je namelijk veel minder energie nodig. Dat scheelt in de energiekosten en het is een belangrijke stap richting een duurzaam gebouwde omgeving.

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft een tegemoetkoming bij de aankoop van energiebesparende isolerende maatregelen, zoals: zonneboilers, hoog rendementsglas, warmtepompen. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Wat wijzigt er in de ISDE per 1 januari 2020?

•De subsidie die er eerst was op pelletkachels en biomassaketels vervalt.
•De subsidie vervalt voor apparaten die worden geplaatst in bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018.
•Het subsidiebedrag verandert voor kleine warmtepompen die worden gebruikt voor de verwarming van tapwater, zoals warmtepompboilers.


Let op
Uitsluitend voor particulieren geldt een overgangsbepaling voor pelletkachels en biomassaketels die al in 2019 zijn aangeschaft en geïnstalleerd. Ook geldt voor hen een overgangsbepaling voor warmtepompen en zonneboilers die al in 2019 zijn aangeschaft voor de eigen woning waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd.
Per woning/bedrijf is het mogelijk om tot € 10.000 subsidie te krijgen. Zo kunnen pandeigenaren ongeveer 20% van de kosten gesubsidieerd krijgen voor het laten uitvoeren van de werkzaamheden door een deskundig bedrijf. Meer informatie vindt u op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde

De ISDE-regeling in beperkte mate nog beschikbaar

• particulieren
• buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland
• zelfstandig ondernemers, woningcorporaties en bedrijven
• zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren
• gemeenten, provincies, openbaar lichaam als marktpartij of eigenaar of huurder van een (on)roerende zaak


Kijk voor meer inspiratie op Milieu Centraal.

Aanvragen

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor maatregelen die uitgevoerd en betaald zijn vanaf 15 augustus 2019. Aanvragen kunnen vanaf 2 september worden ingediend op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar staat meer informatie over de energiebesparende maatregelen, de voorwaarden en het aanvraagproces van de subsidie.

Bezoek de website