x
Insectenhotel op boom in binnenstad Klimaatjes Mensen in de jury Tafel met mensen die soep eten Aangepast formaat

Werkgroep Duurzaamheid Gouda

Een werkgroep van maatschappelijke organisaties, is een initiatief van de Raad van Kerken Gouda, het Humanistisch Verbond, Fairtrade Gouda, IVN (Instituut voor Natuureducatie) en NIVON. Het initiatief wil stadsgenoten inspireren en praktisch op weg helpen om duurzaamheid onderdeel te maken van hun leefstijl. Dit vanuit de overtuiging dat ook inwoners van Gouda een steentje bij kunnen dragen aan oplossingen voor de grote uitdagingen die klimaatcrisis en milieuachteruitgang met zich meebrengen. Dit doet de werkgroep voornamelijk door te inspireren met interactieve evenementen, in gesprek te gaan met de gemeente en de verbinding te zoeken met andere partijen.

De werkgroep heeft in 2017, 2018 en 2019 een evenement georganiseerd rondom de landelijke Duurzaamheidsdag in oktober. Iedere keer met een ander thema, andere aanpak en andere samenwerkingspartners.

Wat gebeurde er de afgelopen jaren?

Voor de meest recente info klik hier

De werkgroep is regelmatig in gesprek met de gemeente, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat het motto Gouda 750 jaar – Geef Gouda door goed wordt waargemaakt. Een grote rol voor duurzaamheid bij de viering is gepast. Wij roepen inwoners en andere maatschappelijke organisaties op om met ons mee te denken. Wij willen dat Gouda ook voor volgende generaties een fijne plaats zal zijn om te wonen.

2022

  • In juni vond de wedstrijd 'Duurzame Stad' plaats voor middelbare scholieren: ontwerp een buurt die klimaat-adaptief is en groen en geen gebruik maakt van fossiele brandstoffen.
  • In het voorjaar 20220 heeft de werkgroep 50 insectenhotels laten maken en via de Groen Moet Je Doen-projecten en in het algemeen aangeboden aan Goudse inwoners. In april was er een workshop hoe deze te vullen.
  • in mei werd meegewerkt aan het duurzame festival bij Goudasfalt.

2021

  • In 2021 heeft Werkgroep Duurzaam actief bijgedragen aan de klimaatmars van Groningen naar Glasgow, georganiseerd door Urgenda.
  • Ook in 2021 is meegedaan aan de Duurzame Markt in de Sint Janskerk. Hier kwamen ca. 1.200 bezoekers.
  • Aan de wedstrijd "Duurzame stad" is meegewerkt door de werkgroep.

2020

Vanwege Corona konden er in 2020 en 2021 maar af en toe fysieke besloten bijeenkomsten plaatsvinden. De wedstrijd 'Duurzame stad' vond digitaal plaats.

2019

In 2019 heeft de werkgroep een social Hackathon georganiseerd over het thema ‘afval’ in Gouda. Meer dan 30 Goudse jongeren gingen in 6 teams op de eerste Hackathon van Gouda met elkaar de strijd aan. Het doel: in korte tijd creatieve oplossingen bedenken voor de grote hoeveelheid afval die we in Gouda produceren. Het winnende team ‘Duurzame Denkers’ presenteerde zijn idee -papierproductie op basis van vezelrijk afval inclusief bermgras- op 5 oktober op het Duurzaamheidsevent in de Rabobank Hollandse IJssel. Op diezelfde dag organiseerde de werkgroep nog enkele andere workshops en werd een duurzaam elektriciteitsplan voor Gouda gepresenteerd door twee elfjarige kinderen en hun (groot)ouders.

2018

In 2018 organiseerde de werkgroep het Gouds Sustainable Food Event in het Wellant College met een (h)eerlijke maaltijd bereid met streekproducten, lezingen, een pubquiz en discussie over duurzaamheid van voedsel.

2017

Op de Duurzaamheidsdag in 2017 is een groot aantal activiteiten georganiseerd in het Coornhert Gymnasium, met o.a. workshops over klimaatverandering, energie, jonge Goudse duurzame ondernemers, en daarnaast een duurzame markt, kledingruilbeurs en kinderactiviteiten.

Bezoek de website